„Sustok, akimirka žavinga“, arba apie Lilit perėjimą iš Avino į Jautį

„Netiesa, kad žinojimas yra blogai.

Žinojimas užgesina baimes,

Žinojimas įveikia abejones,

Žinojimas žadina stiprybę,

Tvirtumą ir ryžtą.

Žinojimas atveria tikrąjį tikėjimą.

Žinojimas atveria Jūsų esmę.“

Astrėja. „Septyni spinduliai ir jų valdovai.“

Intensyvus savęs suvokimo, asmeninės valios, saviraiškos išsigryninimo metas eina į pabaigą – spalio 21 d., 11:51 Vilniaus laiku Lilit, arba Juodasis Mėnulis, pereis iš Avino į Jaučio Zodiako ženklą ir išbus jame iki 2021 m. liepos 18 d.

Vadinasi, pravartu žinoti, kad visą šį laikotarpį vyks Jaučio ženklo temų supratimo apsivalymas, kuris gali reikštis tiek tiesioginėmis situacijomis, tiek vidiniais išgyvenimais. Šis žinojimas gali suteikti budrumą ir didesnį supratingumą tiek savęs, tiek ir kitų žmonių atžvilgiu.

Lilit, arba Juodojo Mėnulio, poveikis gali reikštis skirtingai. Sunkiausiu atveju, Lilit energija tiesiog laisvai reiškiasi ir nepavyksta surasti jėgų jai kažkaip pasipriešinti. Dažnai būna, kad mes net nenumanome kaip tai padaryti ir nelabai aišku kas gi iš tikrųjų vyksta. Būna ir taip, kad bandymai išsiaiškinti situaciją turi ryškiai neigiamą efektą. Tokiu būdu, konkrečiame žmoguje aplinkiniai gali matyti tik kažkokį konkretų „blogį“, jis tampa savotišku atpirkimo ožiu. Ką gi, jausdami nuoskaudas, jautriai reaguodami tiek į kai kuriuos savo pačių bruožus, tiek į išpuolius iš aplinkos, mes intensyviai valomės ir lieka tik tyliai padėkoti trukdžiams už pagalbą šiame kelyje, o kitiems mintyse palinkėti gailestingumo ir platesnio situacijos matymo. Šitoks kelias kad ir skausmingas, tačiau jis yra vienintelis, vedantis į išlaisvėjimą iš sunkios nesupratimo karmos su įvairiais jos kraštutinumais.

Lilit – tai Blogio raiška per melą, veidmainystę, gundymus. Ji gundo ir provokuoja, sukurdama netikrus tikslus, visada neša didelį emocinį užtaisą, nes visgi ji yra Mėnulio orbitos apogėjus – jo toliausiai nuo Žemės randamas taškas.

Kaip ten bebūtų, Lilit atkreipia dėmesį į karmines skolas ir atsiranda sielą žadinančiose situacijose.

Jautis yra „fundamentalus“ ženklas tiesiogine šio žodžio prasme. Tai yra kiekvieno žmogaus gyvenimo pamatas, kurio kokybė ir patvarumas bus patikrinami šiuo laikotarpiu. Šis pamatas pirmiausiai yra kiekvieno mūsų vertybės. Todėl teks jas peržiūrėti bei mokytis apginti.

Jautyje slypi mūsų fizinė, psichinė, mentalinė ir dvasinė sveikata, todėl pats laikas apie tai susimąstyti, pradėti šia sveikata rūpintis ar stengtis daugiau suprasti apie kiekvieno šio vidinio „lygmens“ kokybę, o taip pat prisiimti atsakomybę už šios kokybės transliaciją į aplinką. Atėjo laikas atsakyti sau į tokius klausimus: ar aš esu tik kūnas? koks mano vidinis turinys? kokias emocijas aš išspinduliuoju? kokios kokybės mano mintys? ar moku mąstyti pozityviai? kokie mano sugebėjimai, ar turiu ką atiduoti kitiems? o gal mane veda tik mano asmeniniai norai ir esu įpratęs (-usi) iš kitų tik imti? ir pan.

Taigi, šis laikotarpis – tai galimybė įvertinti savo turimą potencialą, pasitikrinti kaip suprantame materijos – dvasios pusiausvyros bei energijos mainų principus, pamąstyti apie naudojimąsi svetima energija. Apie visa tai galima pasiskaityti Antropoteosofijos III t. 314 – 656 p. (Astrėja „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“).

Jautis – lot. „Prima materija“ – čia turi vykti materijos priėmimas ir jos apsivalymas. Aklas materijos garbinimas gali atnešti tik egoistinį pasitenkinimą. Užsibuvimas tik materijoje trukdo dvasiniam augimui. Tiek „Auksinio jaučio“ garbinimas, tiek ir visiškas pinigų neigimas yra kraštutinumai. Taigi, kiekvieno laukia jo paties asmeniniai išbandymai ir atradimai. Kažkam teks suprasti, kad viskam yra ribos ir aukso į anapus nepasiimsi, kažkam teks išmokti kantriai dirbti, kažkas bus išbandomas tinginyste, kažkas – nepasitikėjimu savo jėgomis, pavydu ir kt. Bet kokiu atveju, devynis mėnesius gryninsis sugebėjimas tinkamai susikurti energiją pačiam, išlaikyti jos švarą ir išmokti ją atiduoti.

Pats laikas atskirti savo įvairius sustabarėjusius prisirišimus, atgyvenusius, bet vis dar egzistuojančius stereotipus, dėl kurių jau nemažai laiko yra trypčiojama vienoje vietoje.

Gali atsirasti ar sustiprėti baimės ir abejonės dėl finansų ar/ir kito turto ir bendrai viso to, kas suteikia saugumą ir komfortą įvairiuose lygmenyse – materialiame, emociniame, mentaliniame. Gali atsirasti pagunda kažką gauti nešvarias būdais. Gali kilti į paviršių įvairūs norai, turtų troškimas be pastangų, gali sustiprėti noras gauti naudą kiekvienoje situacijoje.

Ši Lilit pozicija pasižymi tamsių norų pažadinimu kituose. Svetimų vyrų gundymas, maitinimasis aistromis – susiję su užteršta moteriška energija. Siekiant apsivalyti, tereikia pasiieškoti drąsos atsisakyti šito malonumo ir tokiu būdu nustoti maitinti šią Lilit raišką. Šitaip bus taisoma vertybinė pozicija, surandant savyje giluminį motyvą siekti švaros ir užtvirtinant Šviesos pasirinkimą.

“Pažvelkite į moterį! Kaip aukščiausioji moteriškumo gėrybė jai suteiktas pajautų jautrumas, kokio negali pasiekti jokia kita būtybė. Todėl šioje Kūrinyjoje turėtų būti galima kalbėti tik apie taurų moteriškumą, nes moteriškumui būdingi stipriausi talentai įgyvendinti visą gėrį. <…>

Kartu moteriai tenka ir didžiausia atsakomybė. Dėl šios priežasties Liuciferis pasirinko moterį, kad per ją pavergtų visą Kūriniją. <…>

Žemės moteris, užuot pavyzdingai siekusi pasipuošti baltu kilnaus tyrumo žiedu, suteikė pirmenybę tuštybei, aistrai patikti, o šių savybių arena tapo iškreiptos moralės visuomeninis gyvenimas.

Moteris puikiai jautė, kad taip neteko tikrojo moteriškumo, todėl griebėsi Tamsos jai pasiūlyto pakaitalo, stengdamasi pasiūlyti savo kūniškąjį grožį ir tapdama begėdiška mados juokdarė. Tai lėmė vis gilesnį jos kritimą į bedugnę, kur kartu su savimi ji traukė ir vyrus, sustiprindama jų instinktus ir tokiu būdu trukdydama jų dvasios vystymuisi. <…>

Tačiau ateities moteris, sugebėjusi išsaugoti savo vertybes per palaidą Sodomos ir Gomoros gyvenimo laiką dabartyje, ir ta, kuri dar gims, pagaliau taip išskleis moteriškumo žiedą, kad visi prie jo galės artintis tik kupini švento drovumo ir tyriosios pagarbos. Ji bus ta moteris, kuri gyvena pagal Dieviškąją Valią, vadinasi, gyvena Kūrinijoje taip, kad tampa spindinčia jos karūna, kuria ji gali ir turi būti, užliejant viską vibracijomis, kurias ji priima iš Šviesių Aukštybių ir nesudrumstusi gali perduoti toliau dėl savųjų moteriškų pajautų jautrumo nulemtų gebėjimų.“ Abdrušin „Tiesos Šviesoje“, II t., 75-77 p.

Šis laikotarpis – tai galimybė pasitikrinti ar mokame būti nuoširdžiai geri, dėkingi, atlaidūs, sąžiningi, dovanojantys, supratingi.

Sustiprėja polinkis matyti negatyvą tik kituose, tokiu būdu primetant jiems savo vidinio atitinkamo turinio matymą. Reikėtų saugotis siauražiūriškumo ir poreikio keisti kitus, bet tik ne save.

 

Pastaba: bendri planetų bei fiktyvių taškų ciklai suteikia galimybę pajusti ryšį su Visata, pažinti save, suprasti kitus, gyventi prasmingiau.

Gražaus rudens linkėdama,

Jūsų N.K.