Straipsniai

Apie pokyčių svarbą ir Astrologiją

Viskas, kas aplink mus – tai nuolatinis formų ir būvių kitimas. Viskas yra judėjime, tik Dangaus Šviesa lieka amžina. Pirmi žmonės stebėjo tą patį dangų, į kurį žiūrime mes dabar ir kuriame gyvavo tos pačios planetos, žvaigždės ir žvaigždynai. Jie tikėjo dangaus išspinduliuojamos šviesos šventumu ir todėl garbino Dangų ir viską, kas su juo susiję....
1 5 6 7