Selena Šaulyje. Akcentai

Astra inclinant, sed non obligant. – „Žvaigždės neverčia, jos nukreipia“

 

Nuo š. m. lapkričio 22 d. iki gruodžio 21 d. 12 val. Saulė juda Šaulio Zodiako ženklu. Tad šiuo laikotarpiu Šaulio temos tampa lyg apšviestos, jos lyg savaime pritraukia dėmesį, jų gvildenimas ima rūpėti labiau, nei anksčiau. Todėl turime gerą progą pasiduoti žvaigždžių vedimui ir imti gilintis į šias temas, spręsti su jomis susijusias situacijas, žinoma, matant tame prasmę.

Be Saulės judėjimo, yra daugiau rodyklių, nužyminčių, jog Šaulys dabar dėmesio centre. Bendravimo ir supratimo planeta Merkurijus šiuo metu irgi yra Šaulyje (nuo gruodžio 1 d. iki 20 d.), gruodžio 15 d. Selena (Baltasis Mėnulis) ir Venera vienu metu perėjo į Šaulį (Venera iki sausio 8 d., Selena – iki liepos 16 d.). Be to karminės ašies Besileidžiantis Mėnulio mazgas Ketu taip pat juda šiuo ženklu (iki 2022 m. sausio 18 d.).

Taigi, pats metas pamąstyti apie tokius dalykus, kaip: pasitikėjimas savimi ir pasitikėjimas kitais (ar pasitikiu savimi? ar aš apsimetu, kad savimi pasitikiu? ar yra žmonės, kuriais aš pasitikiu? ką tai reiškia?), idealai (ar aš turiu idealų? kokie mano idealai? kam jų reikia?), tikėjimas (kuo aš tikiu? ar svarbu tikėti? kam to reikia?), Kelias (kas yra Kelias? koks mano Kelias? ar aš einu savo Keliu?), džiaugsmas (ar moku džiaugtis gyvenimu? kas man suteikia džiaugsmą? ar man lengva sugadinti nuotaiką? ar moku palaikyti kitą?).

Būtent Selena (Baltasis Mėnulis) gali padėti rasti atsakymus į šiuos ir panašius klausimus, nes būdama Šaulyje ji padeda žmogui susivokti. O kaip žinoma, suvokimas yra didžiausia dovana. Dabar Selena padeda pažinti šias tiesas, vėliau bus pasiekiami atsakymai ir į kitus klausimus. Taigi laimi tie, kas eina pažinimo keliu ir kas juo tiki, kas nori tobulėti ir to siekia įvairiais realiais būdais. Neatsitiktinai Šaulys – tiek išorinio, tiek ir vidinio pažinimo ženklas.

Kadangi šiuo metu Šaulyje yra ir Selena, ir Ketu, gali būti apšviestos senos supratimo ribos ir vidinės dogmos, stabdančios asmeninį tobulėjimą. Tai gali būti jau įpročiu tapusi nuotaika ar įkyri mintis, pvz.: „viskas bet kokiu atveju bus blogai“, „nebematau kaip tobulėti toliau“, „neturiu talento“, „gal man ir nereikia, bet turiu ten įstoti, nes visi stoja“ ir pan. Taigi ieškokime kas stabdo viduje, kas neleidžia džiaugtis gyvenimu, apmąstykime savo elgesio motyvus ir pasiraitokime rankoves, nes iš tiesų viskas yra įmanoma. Viskas priklauso nuo supratimo ir į darbą įdėtų pastangų.

Selenos buvimas Šaulyje taip pat nurodo į stiprybės ir palaikymo šaltinį, kuris gali būti surastas dabar. Taigi, stiprybė yra supratime, vadinasi ji randama ieškant gilesnės prasmės, platesnio matymo, taip pat ji randama tikėjime, aiškume, galų gale ir suvokiant, kad „ir tai praeis“. Šitaip, lyg išsilaikant aukštesniame dažnyje – nepasiduodant niūrioms nuotaikoms ar kitam galimam negatyvui, kas šį dažnį sumažina, palaikant savo ir kitų ūpą, įmanoma įveikti įvairius sunkumus, išlaikyti atsparumą įvairiems virusams. Laikmetis mus patikrina. Taigi, klausimas būtent tikėjime – ar tikiu, kad toks požiūris padeda? Ar suvokiu kaip tai veikia? Šaulys kviečia tai pažinti arba patirti, nes būtent jis mokina, kad savo tiesą reikia rasti, vadinasi ji turi būti patirta, t. y. patikrinta, išgyventa ir suvokta.

Tiesa, nepamirškime ir aplinkinių: Šaulys – tai savo širdies kibirkštis dosniai dalijantis kitiems ženklas, tas kuris palaiko kitus, kuris šildo ir užkrečia kitus pasitikėjimu savo jėgomis, dabartimi ir ateitimi. Imkime pavyzdį!

Nuotraukoje: baltas povas – Selenos simbolis