Rugpjūčio tendencijos

Nuoširdžiai mylėti – vadinasi, pamiršti save. Ž. Ž. Ruso

Reikia daug išgyventi, kad tapti žmogumi. Antuanas de Sent Egziuperi

Tas, kuris žino, kas yra meilė, yra ramus ir harmoningas, nes girdi savo sielą. Toks yra pilnatvėje, todėl nieko iš nieko nereikalauja. Jis nėra pavaldus nuotaikų kaitai. Jo meilė nuo nuotaikų nepriklauso, nes meilė negali priklausyti nuo nuotaikų. Jis moka duoti ir daro tai su džiaugsmu, žinodamas, kaip, kada ir kam tai daryti. A. Ilgevičienė „Menas mylėti“.

Šių metų rugpjūtis – labai intensyvus, skatinantis veikti, bei stipriai provokuojantis, skatinantis pamatyti save tikrąjį, mėnuo. Kaip žinia to mes turėtume siekti tikėdami, jog gimstame Žemėje tam, kad galėtume evoliucionuoti, pasikeisti.

Šį mėnesį danguje vyksta svarūs pokyčiai – Baltasis Mėnulis arba Selena ir Juodasis Mėnulis arba Lilit, pereina į kitą ženklą ir tokiu būdu keičia ženklų ašį į Liūtas (Selena) – Vandenis (Lilit), kuri ir be to dabar labai išreikšta, vadinasi, tebeaktualios šių ženklų temos. Tai yra gerai, jei jos bus išryškintos ir sprendžiamos tam, kad keblios situacijos nesikartotų, kad žmogus išsiugdytų tas savybes, kurios iki šiol yra nesuprastos ir pagaliau nustotų meluoti sau pačiam. Šiek tiek plačiau apie Liūto – Vandenio ašį galima pasiskaityti čia http://dangausmisterijos.lt/astrologine-2018-m-apzvalga-ii…/
Žmonėms, siekiantiems suvokimo, dirbantiems su savimi, savistabai, bus naudinga žinoti, kad Selena bus Liūte nuo 2018-08-16 iki 2019-03-15, Lilit bus Vandenyje nuo 2018-08-07 iki 2019-05-29.

Selenos Liūte dovanos – sveikas savigarbos jausmas, begalinis optimizmas, dvasinė stiprybė, kūrybingumas, nuoširdumas, kilnumas, didžiadvasiškumas, gerumas, dosnumas, pripildantis širdį gyvenimo džiaugsmas, kuris tarsi balzamas gydo ir aplinkinius, kas pasireiškia išsivaduojant iš netikrumo kaukių, sąžiningumas, sėkmė visur, kur galima pritaikyti savo organizacinius sugebėjimus, geri santykiai su vaikais. Selena Liūte – tai didelės sėkmės ir laimės ženklas. Jei šitaip nesijaučiate, dabar bus galima atsekti to priežastis, išdrįsti jas pamatyti savyje ir reikalai ims kryptingai taisytis. Paprastai esant tokiai Selenos pozicijai, nesigauna vien tik egoistiškai mėgautis gyvenimu ir puikuotis – sulaukiama situacijų, kurios išmuša iš vėžių tam, kad žmogus susimąstytų apie tikrą atsidavimą, kai viskas daroma, kuriama ne savo, o kitų džiaugsmui ir pilnatvei, taip pat neprisirišama prie savo pasiekimų, kūrybos vaisių, nes tuomet atsitraukiama nuo realybės ir auginama savimeilė. Selena leidžia suprasti, kad tik dovanojantis žmogus gali patirti tikrą džiaugsmą. O gi sau galite padovanoti saviraiškos laisvę ir kas užspausta – išpiešti, išleisti per spalvas, iššokti. Labai tinka visos tam skirtos panašios praktikos.

Ir Lilit Vandenyje „dovanos“ – egocentrizmas, laisvė bet kokia kaina, noras draugauti ir tuo pačiu buvimas kolektyve lyg „iš tolo“, įtampos sėjimas, ekscentriškas elgesys, nuolatinis nepasitenkinimas esama tvarka, išdavystės, naudojimasis kitais, asmeninių nesėkmių priežasčių ieškojimas kituose, o ne savyje, nuolatinės abejonės kitais žmonėmis, staigus, net ir labai šiltų ir tikrų ryšių nutraukimas, iškreiptas santykių su kolektyvu supratimas, problemų išsprendimo paieškos magijos pagalba, taip dar labiau įsiveliant į chaosą, nes bet kokių problemų išsprendimas įmanomas tik natūraliai per supratimą ir vidinį darbą.

Taigi, nurodytu laikotarpiu kiekvienas žmogus gali pasitikrinti dėl visų išvardintų dalykų ir pasirinkti… ką stiprins savyje ir savo gyvenime – Lilit ar Seleną, t. y. Blogį ar Gėrį.

Be kitų intensyvių aspektų, šį mėnesį dar turėsime ir paskutinį šių metų užtemimą Liūto ženkle. Šis užtemimas įvyks rugpjūčio 11 d. 12.47 val. Užtemimo metu Saulė ir Mėnulis sudarys konjunkciją su retrogradiniu Merkurijumi. Merkurijus atsako už bendravimą, informaciją, naujienas, trumpas keliones, artimus ryšius. Žodis įgauna didelę reikšmę, susiduriama su senomis klaidomis. Gali kilti noras atidėlioti įvairius reikalus. Perėjusi į Vandenį Lilit veja iš kolektyvo, didina išskirtinumo jausmą, verčia rinktis savo naudai, veikti neapgalvotai. Šio laikotarpio klaidos, situacijų išsisprendimai, o taip pat ir nemelas sau irgi įsitvirtins bei turės atoveiksmį ilgiems metams.

Taigi, šį mėnesį išoriniame bei vidiniame gyvenime galime sulaukti įvairių tiek teigiamų, tiek ir neigiamų kulminacijų. Todėl reiktų bandyti rasti vidinę pusiausvyrą ir pasistengti išlaikyti ją bent šį mėnesį; surasti savyje ir savo gyvenime momentus, išprovokuojančius disbalansą. Išdrįskime visa tai pamatyti, įsidėmėti, o tada pamėginti sureguliuoti.

Liūto temos klasikinėje astrologijoje – tai valdžia, meilė, mylimieji, kūryba, vaikai. Bet kokie išgyvenimai gali duoti papildomą krūvį širdžiai, nes Liūto valdomas organas yra širdis. Skausmai širdyje signalizuos apie būtinybę peržiūrėti meilės temą gyvenime.

Tokiu laikotarpiu padidėja aktyvumas visuomenėje, atsiranda daug demonstravimosi, energingos veiklos. Žmonės dabar lengviau pasiduoda avantiūroms, jie mažiau kantrūs, gali norėti gauti viską ir tuoj pat. Jie dabar daug jautresni kitų vertinimui ir pripažinimui – iš vienos pusės to trokšta, bet iš kitos pusės, nusiteikę sulaukti tik teigiamų atsiliepimų ir tampa nuo to priklausomi. Aplinka neveikia pagal kiekvieno scenarijų, todėl natūralu, kad sulaukiama ir netikėtų dalykų, sukeliančių daug ego kančios, neigiamų išgyvenimų, agresijos priepuolių. Patartina pasistengti išmokti kontroliuoti savo ego neigiamą raišką, neleisti, kad pažeista savimeilė taptų neapgalvoto elgesio ir konfliktų priežastimi. Verta vengti ginčų, diktuojamų kova už valdžią ar poreikiu įrodyti savo reikšmingumą. Įsidėmėkime: tai tik bėgimas nuo savęs, nes Liūtas bėga net nuo minties, kad gali turėti silpnų vietų, netobulumų, kažko nežinoti, būti nemylimas, nebūti dėmesio centre.
Auginkime savivertę nuoširdumu, profesionalumu ir darbais.