LILIT (JUODASIS MĖNULIS) VĖŽYJE

Lilit vardas randamas Gigalmešo epe II a. pr. Kr. Mesopotamijoje panašų vardą turėjo naktinis demonas, kuris žudė vaikus ir tyčiojosi iš miegančių vyrų. Semitų kalbose šis žodis reiškia moteriškos giminės būdvardį „naktinė“. Be to, hebrajų kalboje žodis „lilit“ reiškia pelėdinių šeimos paukštį. Tikriausiai todėl Lilit kartais vaizduojama su pelėda. Taip pat yra nuomonė, kad šis pavadinimas kilęs iš šumerų „lil“ (oras, vėjas, dvasia, vaiduoklis). Yra keletas šumerų legendų apie Lilit. Visų pirma, tai autorystės neturinti legenda, pateikta Charleso Moffetto straipsnyje. Jame Lilit yra savo tautos globėja. Nepaisant to, jos tamsioji esmė taip pat akivaizdi. Lilit ašaros suteikia gyvybę, bet jos bučiniai neša mirtį.

Pagal Ben-Siros abėcėlę, Lilit buvo pirmoji Adomo žmona. Ji nenorėjo paklusti savo vyrui, nes laikė save tokiu pat Dievo kūriniu, kaip ir Adomas. Ištarusi slaptą Dievo Jahvės vardą, Lilit pakilo į orą ir nuskrido nuo Adomo. Tada Adomas kreipėsi į Jehovą su skundu dėl savo pabėgusios žmonos. Jahvė atsiuntė tris angelus, žinomus kaip Sena, Sansena ir Samangelof (Snvi, Snsvi ir Smnglof). Trys angelai Lilit sugavo prie Raudonosios jūros. Ji kategoriškai atsisakė grįžti pas savo vyrą. Kai buvo pagrasinta ją nužudyti, Lilit prisiekė, kad ją atsiuntė Dievas ir kad nors jos „funkcija“ yra žudyti kūdikius, ji pasigailės bet kurio vaiko, kurį saugos amuletas ar „plokštelė“ su jos vardu (pagal kitą versiją – angelų vardais). Angelai ją nubaudė. Literatūroje yra trys šios bausmės versijos: šimtas jos kūdikių mirs kiekvieną naktį; ji pasmerkta gimdyti vaikus–demonus; arba Dievas padarys ją nevaisingą. Žydų gyvenime plaukuota ir sparnuota Lilit ypač žinoma kaip vaisingumo kenkėja. Būtent legendos, bylojančios apie Lilit kaip naujagimių žudikę, paaiškina tradiciją prie žydų vaiko lopšio pakabinti amuletą su angelų vardais. Taip pat su šia legenda siejama tradicija rišti raudoną siūlą ant rankos (dažniausiai kūdikiui) – manoma, kad Lilit bijo raudonos spalvos. Lilit įvaizdis aptinkamas daugiau nei 100 skirtingų religijų mituose, daugybė jos vardo variacijų (Lilit, Lolita, Lilitu, Lilith). Šių įvairių iš L raidės pavadintų dvasių bendras siekis – smogti žmonėms, kai jie yra labiausiai pažeidžiami.

 

LILIT, ARBA JUODASIS MĖNULIS, ASTROLOGIJOJE

Lilit Zodiaką apeina per 9 metus, tiksliau – per 8,85 metų. Viename ženkle būna apie 9 mėnesius. Vienas laipsnis tranzitu trunka 9 dienas, o tiksliam aspekte su planeta (t.y. +/- 1 laipsnis) būna apie 18 dienų. Lilit nėra materialus kūnas. Tai fiktyvi planeta. Astronomiškai Lilit, arba Juodasis Mėnulis, yra Mėnulio orbitos apogėjus. Tai tolimiausias Mėnulio orbitos taškas, t. y. sunkiausiai pasiekiamas. Mėnulio kampinis greitis šiame taške yra minimalus.

Astrologiškai Lilit simbolizuoja inertiškiausią psichikos dalį. Tai yra mūsų šešėlinė pusė, kurią galima apibūdinti kaip egoistiškiausią ir mažiausiai sąmoningą. Tai „giluminis pasąmoninis emocionalumas, netikėtai iškylantis į paviršių“. (F. Veličko) Ji yra kiekvieno žmogaus gimimo horoskope. Lilit įtaka gali būti įvairaus intensyvumo ir gali būti apvalanti. Lilit įtakos stiprumas labai priklauso nuo mūsų vidinio apsivalymo laipsnio, nes suvilioti galima tik tuos, kurie gali būti suviliotais.

Taigi, Lilit gundo, vilioja ir provokuoja. Tai, į ką ji mus nukreipia, dažnai yra neįmanoma arba to tiesiog nėra. Lilit yra pagrindinis neįgyvendintų ir neįgyvendinamų troškimų, pagundų ir klaidingų tikslų signifikatorius. Jos raiška visada susieta su mūsų emocijomis ir jausmais. Tai verčia mus norėti to, kas draudžiama ar netinkama. Ji skatina nusidėti. Planeta, kurią Lilit aspektuoja, yra nuodėmės tipas, kuris bus išprovokuotas arba pastebėtas tranzito metu. Tai savotiškas emocinės energijos, kuri mažai kontroliuojama, fokusas. Tai emocinis poreikis, prieštaraujantis sveikam protui. Kai Lilit yra stipri, tai tarsi savotiškas apvaldymas. Lilit tranzitinės energijos yra kaip sūkurys, t. y. jos tranzitai išgyvenami kaip įsitraukimas į savo jausmus, iš kurių sunku išlipti, dažniausiai tam nėra pakankamos motyvacijos. Juodasis Mėnulis – tai taškas, maitinantis mūsų „žemo dažnio“ emocijomis. Todėl ji visaip mus skatina jas reikšti, šitaip atitraukdama mūsų dėmėsį nuo esmės.

Teigiama Lilit įtaka pasireiškia retai ir daugiausia siejama su gebėjimu pamatyti savo problemines puses – neišsipildžiusius norus, užslopintus poreikius, ydingą elgesį ir reakcijas tam tikrose sferose. Ji skatina įsitraukimą į kažkokį kūrybinį procesą, tačiau paprastai kažkuriame etape būtinai pasireiškia nusivylimas. Manoma, kad kuo mažiau euforijos ir sėkmės jausmo jos įtakoje, tuo geriau. Vidinio pasaulio purvas tampa akivaizdus ir sunkiai pakeliamas. Mus skaudžiai žeidžia kažkas svarbaus kitų žmonių veiksmuose ir motyvuose, tampame tam visiškai nepakantūs. Prognostinėje astrologijoje Lilit konstruktyviau reiškiasi materialiniu, o ne psichologiniu lygmeniu. Taip pat ji visada figūruoja žmogaus kaip sielos budinimo procese, yra susijusi su sielos karminėmis užduotimis.

Paprastai tranzitas arba išprovokuoja mus tam tikroms negražioms mintims ir veiksmams, arba įtraukia į nepalankias aplinkybes, kur mes atliekame pasyvų aukos ar liudininko vaidmenį. Geriausias variantas yra vidinių ir išorinių sukrėtimų nebuvimas. Tai rodo silpną Lilit raišką horoskope arba tai yra ilgo darbo su savimi, Lilit „pradirbimo“ rezultatas. Jei jos įtaka atpažįstama, tai gali būti naudinga, galima padėti sau pasikeisti. Dirbant su savimi, svarbu išmokti priimti save visokį, keičiantis tiek, kiek tai yra įmanoma, nes viskam yra ribos. Bet kokio fanatizmo apraiškos irgi Lilit poveikis. Tobulų žmonių nėra, yra harmoningi. Save galima harmonizuoti, išmokti valdytis. Kuo daugiau save pažįsti, tuo geriau.

Lilit yra mūsų silpnoji grandis, pagal kurią visą gyvenimą esame išbandomi dėl tvirtumo ir minčių grynumo. Gyvenimo eigoje jos pozicijoje mes susigrąžinome tam tikrų temų supratimą.

 

LILIT VĖŽYJE GIMIMO HOROSKOPE

Gimimo horoskope Lilit padėtis Vėžyje nėra lengva, nes ji tiesiogiai susijusi su pasąmone, su giliomis emocinėmis nuostatomis, kurias sunku suvokti. Sunku, bet įmanoma.

Vėžio ženklas – giliausias kosmogramos taškas, jis siejamas su ištakomis, šaknimis, tradicijomis, namais. Lilit Vėžyje nurodo gilias emocijas kartu su traumojančiais vaikystės išgyvenimais, kurie periodiškai veržiasi į išorę emocinių protrūkių, baimių ar prisirišimų pavidalu. Lilit Vėžyje kalba apie klaidas ir pagundas, susijusias su moteriškumu, motinyste, šeima, tėvais, vaikais. Problemos gali būti su artimaisiais, būsto klausimais. Lilit Vėžyje nurodo bendras programas, kurios perduodamos iš kartos į kartą, apibūdinančios tam tikrus paveldimus psichologinius klišę ar ligas. Jos padėtis Vėžyje gali reikštis emociniais svyravimais, įtarumu, infantylumu, įžeidumu, bet ir puikia vaizduote, intuicija. Tokia Lilit gali naudotis kitų žmonių jausmais. Žmogus gali perdėti savo ligos simptomus, yra linkęs viską dramatizuoti. Viso to priežastis – noras sulaukti dėmesio, paramos ir gyventi patogų gyvenimą nuolatiniame aukos vaidmenyje. Šis žmogus santykiuose nepalieka vietos kito laisvei ir nepriklausomybei.

Neigiama karma pagal Vėžį gali būti siejama su tamsia genties, giminės praeitimi, miestų, šeimų ir namų sunaikinimu, taip pat svetimų kraštų užkariavimu. Ši karma taip pat gali būti susieta su nepagarba šventykloms, kitoms tautoms, jų kalbai, kultūrai ir tradicijoms. Lilit Vėžyje taip pat gali būti siejama su karma bailio, kuris gali pasiduoti išdavystei, bijodamas būti pats sunaikintas. Šiame gyvenime svarbu išsiugdyti drąsą ir atsikratyti aukos vaidmens. Apskritai Lilit Vėžyje byloja apie nesubalansuotą ir neharmoningą moterišką principą, iškreiptą moters, mamos vaidmens supratimą.

Jei jūsų horoskope Lilit yra Vėžyje, šiame gyvenime turėtumėte stengtis ugdyti pagarbą moteriškumui, moteriai, savo lyčiai, šeimos vertybėms, vaikams, tėvams, protėviams, tėvynei, tradicijoms. Jei norite turėti laimingą šeimą, turite nuoširdžiai stengtis ugdyti švelnumą, jautrumą ir gebėjimą rūpintis kitais. Turite išmokti sukurti jaukumą, gerbti ištikimybę ir ugdyti atsidavimą artimiesiems.

 

LILIT JUDĖJIMAS PER VĖŽĮ NUO 2022-04-15 IKI 2023-01-08

Lilit tranzitas per Vėžį leis išsiaiškinti, kas mumyse mažiausiai įsisąmoninta, kokios pasąmonės nuostatos verčia eiti klaidingu keliu, nusidėti savo tiesai. Jis veikia giliausią mūsų psichikos sluoksnį, iškeldamas į paviršių mūsų kompleksus, vaikystės baimes, mūsų infantilias reakcijas.

Lilit Vėžyje suteikia mums galimybę suprasti savo priklausomybę ir atsikratyti to, kas trukdo tapti stipresniais ir laisvesniais. Šio tranzito metu mūsų „vidinis vaikas“ gali būti išgydytas.

Тerminą „vidinis vaikas“ įvedė K. G. Jungas. Jis manė, kad kiekviename iš mūsų gyvena trys dalys: vaikas, suaugęs ir tėvas/motina. Kiekvieno iš jų slopinimas veda į asmeninius vidinius konfliktus, nesugebėjimą gyventi tokio gyvenimo, apie kurį svajoji, ir nesugebėjimą išpildyti savo troškimų.

Kiekviename iš mūsų yra vidinis vaikas, tai mūsų asmenybės dalis, atsakinga už mūsų emocijas, emocinius išgyvenimus ir reakcijas į vieną ar kitą įvykį, situaciją. Tai būsena, į kurią suaugęs žmogus, nepaisant jo amžiaus, gali pereiti bet kuriuo gyvenimo momentu. Ir jei mūsų šios trys dalys yra išbalansuotos, savo vaikystės neišsipildžiusius lūkesčius, slaptus norus, poreikius, viltis mes, būdami jau suaugę, perkeliame kitiems, pirmiausia savo artimiesiems.

Savo įprastus elgesio modelius, kurie mus stabdo ilgą laiką, mūsų nesubrendusias reakcijas, trukdančias tapti suaugusiais, Lilit tranzito per Vėžį metu galime atsekti – tai bus žingsnis į pasveikimą. Šio laikotarpio situacijose Lilit gali priminti apie skolą tėvams, vaikams, vyresniems giminaičiams ir sukurti aplinkybes, padedančias šias skolas padengti. Tai gali būti kažkas materialaus ar tiesiog buvimas šalia, šiltas žodis. Šiuo metu galima atsekti savo baimes ir vidinius blokus, pažvelgti į juos iš pozityvios pusės, pabandyti suprasti jų pamokas.

Šis tranzitas ypač svarbus tiems, kurių gimimo horoskope Lilit yra Vėžyje. Per šį laikotarpį Lilit grįš į savo padėtį, užbaigs vieną patirties ciklą ir pradės naują 9 m. ciklą. Judėdama Vėžio ženklu, ji akcentuos savo aspektus jūsų nataliniame horoskope, nušvies problemas, surengs situacijas, kurias reikėtų išspręsti.

Nepainiokite intuicijos su pagunda, tuomet šis laikotarpis padės suprasti save ir nepakliūti į Lilit pinkles.

 

Naudinga literatūra šia tema:

  • Ф.Величко. Энциклопедия домов гороскопа,
  • Г.Волжина. Чёрная Луна,
  • П.Глоба. Лунная астрология,
  • К.Дараган. Кармическая астрология,
  • Е.Сущинская. Лилит раскрывает свои тайны,

https://jewishencyclopedia.com/articles/9986-lilith

https://www.britannica.com/topic/Judaism/Biblical-Judaism-20th-4th-century-bce

 

 

Nina Kolesnikovienė, 2022