Lapkričio tendencijos

„Kiekvienas gali skleisti tiktai tokią energiją, kokią savyje yra sukūręs, o ne kitokią. Tos energijos pobūdį lemia pasaulėžiūra ir požiūris į gyvenimą.“ A. Ilgevičienė „Pirminės šventės“.

„Žinios plečiasi ne nuo tavo pergalių prieš kitus, pergalių, tave išaukštinančių, bet nuo išminties, nuolankumo ir džiaugsmo, kuriuos tu išsiugdei savyje tada, kai to niekas nematė“.
K. Antarova „Džiaugsmo mokslas“.

Lapkritis prasideda nuo Visų Šventųjų dienos, kuomet vyksta išėjusiųjų pagerbimas. Tai santūri ir giliai reikšminga diena, skatinanti susimąstyti apie žemiškojo gyvenimo laikinumą ir prasmę.
Visu laikotarpiu, kol Saulė yra Skorpiono ženkle, mes vienaip ar kitaip prisiliečiame prie šių misterijų, todėl naudinga būtų mėginti sąmoningai suprasti vienokias arba kitokias tiesas, susijusias su pokyčiais, transformacija, gyvenimo laikinumu ir svarba, mirtimi ir atgimimu.
Ir visa gamta dabar užmiega tam, kad pavasarį pabustų, bet jau kitoje kokybėje. Ir taip daugybė kartų… „Viskas, kas matoma ir nematoma, cikliškai keičia savo būvius. Cikliškumas su Evoliucijos principu ir jo teikiamomis galimybėmis susijęs.“ A. Ilgevičienė „Pirminės šventės“.

Šis mėnuo – tai laikas, kuomet kiekvieno žmogaus vidinės energijos kokybė atsiveria per įvykius, situacijas ir tarpusavio santykius. Todėl dirbantys su savimi žmonės puikiai gali tuo pasinaudoti, kaip tik sugeba. Sustiprėja užslėptos emocijos, kurios dažnai pasireiškia kaip kova su savimi arba su aplinka. Todėl gali atsirasti aštrus kriticizmas ir kandumas, valdingumas, uždarumas, savigrauža. Sugebėjimas harmoningai bendrauti su kitais parodo, kiek pavyksta valdytis. Skorpionas sustiprina poreikį keisti aplinkybes, sąlygas ir save, tačiau ir užaštrina psichiką, emocinį foną. Todėl šiuo laikotarpiu svarbu būtų įsidėmėti ir atskirti, kas viduje diktuoja pokyčius, tam, kad nepasiduoti emocijoms, kurios visada yra laikinos, o gi ryžtingų žingsnių pasekmės tikrai gali turėti atoveiksmį ilgam. Kad kažką keisti gyvenime, sprendimai jau turi būti pasverti ir apgalvoti.

Taigi, dabar daug tamsos ir mažai šviesos, tačiau jokiu būdu tai neturėtų būti niūrių nuotaikų priežastimi; supraskime tai kaip galimybę išmokti matyti tamsoje, išmokti matyti šviesą kitais pojūčiais… Svarbu tikėti, kad tamsa kažkada tikrai pasibaigs. „Ir tai praeis“ – kaip sakė legendinis Saliamonas. Ir ne vien tam, kad to lauktume, bet tam, kad suprastume, jog tai, ko mes bijome, yra tik mūsų pačių sukurtas šėšėlis, kuris palaipsniui ištirpsta jo priėmimo ir supratimo šviesoje.

Iš šio mėnesio reikšmingų įvykių pažymėtinas programinių Mėnulio mazgų (Rahu – Ketu) perėjimas į ašį Vėžys – Ožiaragis. Tai įvyksta lapkričio 6 d. Mėnulio mazgai nurodo pagrindinę vystymosi kryptį 1,5 metų laikotarpiui; tiek laiko jie eina viena Zodiako ženklų ašimi. Taigi, šia ašimi jie judės nuo 2018-11-06 iki 2020-05-05.

Vėžio – Ožiaragio ašies temos – tai tėvai ir santykiai su jais, namai, šeimos, visuomeniniai ir profesiniai reikalai, Tėvynės ir gyvenamosios vietos klausimai, vyriškumo ir moteriškumo supratimas, savo viso gyvenimo esminių dalykų supratimas. Aktualizuojasi atsiprašymo ir dėkingumo misterijos, gyvenimo motyvo ir prasmės klausimai. Tai sprendimų priėmimo ir realizacijos laikas šiose temose. Daugybė gyvenimo aspektų patikrinami nuoširdumu… Tai dvasinio atgimimo galimybės laikotarpis tiek kiekvienam žmogui, tiek ir visai šaliai ar Žemei. Rahu Vėžyje nurodo į šaknis, į esmę, kviečia prašyti Motinos atleidimo ir palaikymo, skatina ir pačiam mokytis priimti ir palaikyti kitus. Dabartiniu laikotarpiu įmanoma pasiekti kažkurį šviesų tikslą bendromis jėgomis, jeigu nuoširdžiai rūpi kiti žmonės ir jų interesai.

Taip pat svarbus šio mėnesio akcentas, kad lapkričio 8 d. planeta Jupiteris metams įeina į savo valdas – Šaulio Zodiako ženklą (bus jame iki 2019-12-02). Tai sustiprina idėjiškumą ir idealistinius siekius, atveria galimybes spręsti reikalus susitarimo būdu, matyti ilgalaikes perspektyvas. Tuo pačiu, tai labai atsakingas laikotarpis, kuomet padaryti žingsniai ir įgyvendinami planai turės atoveiksmį artimiausiems 12 metų. Ši padėtis labai palanki gyvenimo prasmės ieškantiems žmonėms ir idealistams, įvairių sričių tyrinėtojams, tiesos ieškotojams, mokytojams ir dėstytojams, išradėjams ir keliautojams, taip pat švietėjiškai veiklai. Jupiteris Šaulyje atveria kelius ir pasiūlo vystymosi galimybes. Tai laikas plėtrai, pažinimui, augimui, mokymuisi ir, tam pribrendus, savo patirties perdavimui kitiems.

Jupiteris yra dosniai dovanojanti planeta, tačiau taip pat ir viską išdidinanti, todėl yra tikimybė, kad daug kas gali būti išpūsta, be reikalo prisigalvota ir prisiimta sau asmeniškai, todėl verta laikytis blaivaus proto, tikrųjų vertybių, nesiimti neįgyvendinamų planų, neprisiimti darbų vien norint kitus įtikinti savo stiprybe, pranašumu, dvasingumu ir pan. Šiuo laikotarpiu svarbiausios detalės gali būti nepamatytos, o galimybės įvertintos neadekvačiai.

Saulė pereis į Šaulio Zodiako ženklą lapkričio 22 d. ir prisijungs prie šiame ženkle jau esančių Jupiterio ir Merkurijaus ir tai dar labiau užtvirtins šias tendencijas.

Jeigu gimėte kažkuriuo laikotarpiu iš žemiau nurodytų, Jūsų horoskope Jupiteris yra Šaulyje ir Jums artėjantys metai (t. y. jau nuo lapkričio 8 d.) yra itin svarbūs, savotiškas atskaitos taškas ir galimybė pradėti kažką svarbaus, gauti palaikymą prasminguose siekiuose.

1947-10-25 – 1948-11-15
1959-02-11 – 1959-04-24
1559-10-06 – 1960-03-01
1960-06-11 – 1960-10-26
1971-01-15 – 1971-06-05
1971-09-12 – 1972-02-06
1972-06-25 – 1972-09-25
1982-12-27 – 1984-01-19
1994-12-10 – 1996-01-03
2006-11-25 – 2007-12-18

*nuotraukoje – uroboras (sen. gr. ouroboros – „ryjantis savo uodegą“) – vienas iš Skorpiono simbolių. Taip pat tai alchemijos ženklas – amžino atsinaujinimo ir atgimimo simbolis, vienas iš pirmųjų begalybės atvaizdų žmonijos istorijoje, kartais buvo vaizduojamas žiedu ar kaip aštuonetas.