Lapkričio astrologinės aktualijos

„Viskas, kas matoma ir nematoma, cikliškai keičia savo būvius. Cikliškumas su Evoliucijos principu ir jo teikiamomis galimybėmis susijęs.

Pastebėkite, kaip būvius keičia vanduo – visa ko gyvybės šaltinis. Sušalęs jis tampa sniegu ir ledu. Tada sustingusi snaigė atskleidžia tikrąją vandens struktūrą. Dar jis gali virsti garais, kylančiais aukštyn, kurie susitelkę virsta lietumi, vadinasi, vandeniu, vėl išlyjančiu į žemę.“

A.Ilgevičienė „Pirminės šventės“ 145 p.

 

Viskas keičiasi, o  tuo pačiu vyksta savo ritmu – žingsnis po žingsnio, diena po dienos, ciklas po ciklo kiekvienas savo dienoje mes judame pirmyn, į ateitį. Po rudens ateis žiema ir šitaip vyksta kiekvienais metais. Tačiau kiekvienas ciklas atneša labai skirtingus dalykus. Netrukus ir 2020 metai taps praeitimi, atverdami vartus naujiesiems, 2021 metų vėjams. O kol kas Saulė išryškina Skorpiono ženklo tematiką, šiais metais keliaudama juo nuo spalio 23 d. iki lapkričio 21 d. Taigi dabar turime progą stebėti ir pastebėti savo vidinės energijos kokybę, kuri išryškėja per įvykius, situacijas, tarpusavio santykius. Todėl dirbantys su savimi žmonės puikiai gali tuo pasinaudoti taip, kaip sugeba.

Su Skorpiono misterijomis siejamas vienas iš graikų mitologijos didvyrio Heraklio žygdarbių, kai jis gavo užduotį užmušti oloje tūnančią Hidrą. Tai buvo pabaisa su devyniomis galvomis, kurių kiekviena turėjo po devynis geluonis. Heraklis pabandė nukapoti jos galvas, tačiau greitai pastebėjo, kad šitaip nugalėti Hidros neįmanoma, nes nukirtus vieną galvą, jos vietoje tuoj pat ataugdavo kelios kitos. Tik prisiminęs išminčiaus žodžius, kad Hidra bijo šviesos, Heraklis ištempė ją į saulės šviesą, o kai pabaisa ėmė silpti, didvyriui pavyko ją nugalėti nukapojant beveik visas jos galvas. Beliko tik paskutinioji, stebuklingoji galva, kurios jis niekaip negalėjo nukirsti. Šią galvą jis užkasė po akmeniu, stovėjusiu prie uolos. Taip Heraklis įvykdė šią užduotį.

Kaip žinoma, žmoguje reiškiasi visi Zodiako ženklai, todėl ir į šį mitą pravartu įsiklausyti kiekvienam: ką gi svarbu suprasti apie savo vidinį Skorpioną ir ką turėtų nugalėti vidinis Heraklis? Šis mitas atskleidžia, jog tokią gyvatę kiekvienas žmogus turi savyje. Tos gyvatės galvos – tai pavydas, kerštas, nuoskaudos, kančia, baimės, pyktis, prievarta, kriticizmas, uždarumas, savigrauža ir kitas vidinis negatyvas. Tik pastebint, arba apšviečiant jį savyje, su šiomis ydomis galima susitvarkyti. Beje, tam reikia motyvo, drąsos ir tolesnio budrumo, nes ydų šaknys išlieka (užkasta Hidros galva).

Taigi, viena iš lapkričio mėnesio užduočių ir svarbiausia Skorpiono pamoka – atpažinti ir išmokti kontroliuoti savo vidinės energijos kokybę. Dabar pats laikas pamąstyti apie savo vidinę tamsiąją pusę. Atsivėrus Skorpiono energijos pažinimui, galima pamatyti, kur tūpčiojama vietoje, kas daroma iš inercijos, kokios kokybės yra asmeninė valia.

Skorpiono laikotarpiu viskas reiškiasi žymiai intensyviau nei kitais laikotarpiais. Tai intensyvus ženklas, tai gilūs vandenys – emocijos ir jausmai, kuriuos turime pažinti. Dabar galimas jų proveržis arba atvirkščiai – užsispaudimas.

Gali ypač padidėti jautrumas, kuris verčia žmogų aštriai reaguoti į situacijas aplinkoje – pulti arba gintis, užspausti emocijas, jaustis nelaimingam. Todėl pats laikas patyrinėti savo jautrumą ir stengtis nedaryti klaidų bendraujant, nes santykių sritis šiuo metu yra labiausiai pažeidžiama. Paprastai jautrūs žmonės savo gyvenime naudojasi taip vadinamais apsaugos elementais – stengiasi niekaip neužkabinti kitų žmonių, nuolatos atsiprašinėja, stengiasi įtikti, kritikuoja patys save, skuba pripažinti savo klaidas, vengia visko, kas gali tapti kritikos šaltiniu: nepatogių žmonių ir situacijų, kaltina kitus, visame kame stengiasi pasiekti kuo geresnio rezultato, greitai įsižeidžia, viską dramatizuoja, jiems nepatinka sakyti blogas naujienas, priminėti nepopuliarius sprendimus. Visos išvardintos savybės šiuo metu gali ypač paaštrėti. Tad jei atsibodo savo paties reakcijos, priklausomybė nuo aplinkos, įmanoma ir patartina su šiomis savybėmis dirbti. Iš esmės, tam reikia tiesiog nustoti jaustis ypatingai svarbiam, nustoti kariauti su kitais arba mėgautis savo nuoskaudomis bei kitų žmonių netobulumais. Tiesiog reikėtų mėginti pakilti virš viso to, kaip tai padarytų Erelis – kuris yra aukščiausia Skorpiono oktava. Sugebėjimas pažvelgti į situaciją iš šalies padeda pamatyti platesnį jos vaizdą ir rasti jos išsprendimo būdą. Šitaip pravartu daryti kiekvieną kartą, kai užvaldo emocijos. Dirbant su jomis vertėtų elgtis atvirkščiai, nei elgiasi jautrieji. Taip dirbama su kaltės jausmu, užsiauginamas pasitikėjimas savimi, įgyjamas gilesnis gyvenimo supratimas.

Taigi, šis lapkritis – tai metas, kada vidinė harmonija gali būti visaip išbandoma, tad sveikiau būtų išmokti reaguoti į save ir kitus supratingai: ramiai, objektyviai, filosofiškai ir išmintingai. Pravartu daugiau dėmesio skirti bendravimui – neskubėti kaltinti kitų, neatsakyti į pyktį pykčiu, apsvarstyti žodžius prieš juos ištariant, pasitikslinti ar teisingai supratote jūs ir ar kitas jus teisingai suprato, nekalbėti įsakmiai, bet paaiškinti.

Šiuo laikotarpiu ima matytis asmeninio bendravimo stereotipai arba programos, todėl tai dėkingas metas mesti joms iššūkį ir tapti lankstesniais, supratingesniais. Tai tinkamas metas išspręsti visas santykiuose vilkinamas situacijas.

Gali padidėti dėmesys išoriniams dalykams, kai apie žmogaus vidų sprendžiama pagal išvaizdą, taip pat polinkis elgtis ne pagal savo ketinimą, o žiūrint į kitus, blaškytis, kai reikia pasirinkti. Paaštrėja konfrontacija ir irzlumas, nepasitenkinimas santykiais, kyla ginčai. Atsiranda polinkis individualizmui, kuomet neatsižvelgiama į kitų žmonių nuomones tada, kai to reikėtų. Taip pat verta apgalvoti kiek esi pasiruošęs įsileisti kitą į savo asmeninę erdvę, nes atsiranda pavojus per patiklumą įsileisti į savo gyvenimą nesąžiningus žmones arčiau, nei tai yra saugu. Todėl verta ypatingai stengtis įsiklausyti į aplinką, į konkretų žmogų ar situaciją ir į save tam, kad išvengtume galimo pavojaus.

Lapkritį prasideda paskutinis šių metų užtemimų ciklas, kuris yra tiesiogiai susijęs su visų šių metų ypatumais – vėl sulaukėme griežtesnių apribojimų, vėl pandemija reiškiasi aštriau, o jos kontekste vyksta visuotinė pasaulio pertvarka, mes pereiname iš vienos epochos į kitą. Šį mėnesį, t.y. lapkričio 12 d., 23 val. 38 min., įvyks trečiasis tikslus tokių galingų planetų kaip Plutonas ir Jupiteris susijungimas. Prieš tai jos jungėsi balandžio 5 d. ir birželio 30 d. Tai suteikia galimybę paanalizuoti, kaip šis aspektas palietė asmeniškai jus. Šis aspektas lydi visus metų užtemimus, prisideda prie visų metų fono. Jis nužymi globalius procesus. Asmeniniame lygmenyje, jei pasirinkta evoliucijos kryptis, jei žmogus nepabūgo permainų ir ieško paskirties – šis aspektas šlifuoja, iškelia problemas, baimes, kad jos būtų pamatytos, kad žmogus susidėliotų prioritetus. Einančiam dvasiniu Keliu ar ketinančiam į jį stoti, jis parodo šio Kelio rimtį ir savotiškai patikrina.

Plutonas inicijuoja radikalias priemones ir transformacijas, išryškina tai, kas buvo paslėpta. Su Jupiteriu tai įgyja didelį mastą. Metų įvykiai destabilizuoja socialines ir politines sistemas, pertvarko valdymo struktūras. Pandemija figūruoja kaip trigeris – lyg iššaukia pertvarkos procesus. Taigi dabar dar vienas krizės etapas ir tam, kad įšoktume į ateitį, turime mokėti neįsikibti į senas formas, į tai, kas atgyveno. Kiekvienam pačiam tenka spręsti kas atgyveno tiek jo fiziniame, tiek emociniame-psichiniame, tiek mentaliniame lygmenyje.

Paskutinių dviejų (iš šešių šiais metais) užtemimų zona prasideda jau nuo šio mėnesio jaunaties, kuri įvyks lapkričio 15 d., 7 val. 8 min. Vilniaus laiku ir kuri užfiksuos gilų, šviesų aspektą – Saulės ir Selenos konjunkciją Skorpione. Tikslus susijungimas įvyks lapkričio 18 d., 4 val. 40 min. Šio aspekto raišką galima patirti 8–23 dienomis. Šios jungties poveikis iš tiesų gana subtilus, labiau vidinis. Taigi, šiame laikotarpyje bus tvirtesni moralės principai, lengviau aptikti netikrumus, melą, veidmainystę, manipuliacijas, sunkiau elgtis nesąžiningai, paprasčiau kontroliuoti savo instinktus, lengviau elgtis atvirai ir garbingai. Šis aspektas kartu su kai kuriais kitais aspektais suteikia realizmo jausmą, yra palankus kryptingam veikimui, perspektyvos dėliojimui.

Taigi, nuo šios jaunaties emocinis fonas ims tirštėti, adekvatumas sumažės, mes tapsime labiau nekantrūs, jautrūs ir pavaldūs. Todėl gali labai praversti aukščiau pateiktos rekomendacijos. Jos galioja visam šiam mėnesiui.

Su dviejų savaičių pertrauka tarp jų įvyks du užtemimai – lapkričio 30 d. 11 val. 43 min. Mėnulio, o gruodžio 14 d., 18 val. 13 min. Saulės. Jie nužymės metų pabaigą ir dar kartą iškels kiekvieno asmeninę problematiką, kuri išryškėjo 2020 metais. Užtemimai gali parodyti problemų išsprendimo galimybes.

Kaip besusiklostytų, adekvatus žvilgsnis į realybę ir gera nuotaika teparodo kelią į gyvenimo džiaugsmą. Jis yra būtinas, nes, deja, žmogus yra „laikinas, laikinas, laikinas, o gaila…“, – sakė viena nuostabiai išmintinga moteris.

Gyvenimas yra gražus! Linkiu sveikatos ir kūrybingumo.