Konsultacijos

Profesinė etika

Supažindinu su profesine etika, kurios principai ir reikalavimai natūraliai tapo (ir tampa vis labiau) ne tik mano darbo, bet ir gyvenimo stiliumi.

 1. Savo darbu ir asmeniniu pavyzdžiu, laikantis vidinės ir profesinės etikos, nuolat visapusiškai tobulėjant, sekant aukščiausiais moraliniais ir dvasiniais principais, auginti visuomenės pasitikėjimą astrologija kaip vienu seniausių ir sakraliausių mokslų.
 2. Pagal savo išgales ir turimą Žinojimą saugoti ir ginti astrologijos vardą, astrologo profesiją.
 3. Griežtai vengti programuojančios astrologijos ir kitų žmogaus psichinio ar mentalinio pajungimo būdų.
 4. Padėti kiekvienam žmogui susiprasti tiek, kiek leidžia astrologo žinojimas ir konkretaus žmogaus supratimo galimybės. Nevertinti jo ir neteisti, bet paskatinti imtis darbo su savimi, nes tai padeda atsiverti platesniam supratimui.
 5. Neviešinti konsultuojamų žmonių paslapčių. Jeigu astrologas tam tikrą suteiktą informaciją nori panaudoti savo reikmėms (pranešimui, publikacijai ar pan.), jis turi gauti žmogaus sutikimą.
 6. Garantuoti konsultacijos konfidencialumą, t. y. kad jokie tretieji asmenys negirdės, nestebės ir neįrašinės pokalbio, išskyrus tuos atvejus, kai žmogus sąmoningai su tuo sutinka. Užtikrinti, kad atėjęs į konsultaciją žmogus nepatirs nei fizinės, nei psichologinės žalos.
 7. Nekonsultuoti tais klausimais, kuriais nepakanka praktinės patirties ir kurių pats astrologas nėra išsprendęs savo gyvenime. Tokiu atveju žmogus nukreipiamas pas reikiamos patirties turintį kolegą.

Antropoteosofinės astrologijos asociacijos nario darbo etikos kodekso visas nuostatas galite rasti čia – http://antropoteosofineastrologija.lt/apie/astrologo-profesine-etika/

Asmeninės konsultacijos

 • Gimimo horoskopas, arba savęs pažinimo horoskopas

Žmogaus stipriųjų ir silpnųjų pusių atskleidimas, kad sugebėjimai būtų vystomi, o su silpnybėmis būtų dirbama, nes kelias į savęs pažinimą – tai teigiamų ir neigiamų savybių savyje atskyrimo kelias. Išsamiai kalbėsime apie individualumą, savirealizaciją, vertybes, sugebėjimą mylėti ir bendrauti, apie gyvenimo tikslus ir uždavinius ir kt. Taip pat teikiama esamo periodo trumpa apžvalga ir rekomendacijos į ką vertėtų atkreipti savo dėmesį artimiausiu metu.

Trukmė apie 3 val., kaina 75 – 85 eur.

 • Didysis horoskopas (sielos horoskopas)

Pateikiamas kaip tekstas ir ruošiamas 3 mėnesius. Pagal kliento pageidavimą, šis horoskopas paaiškinamas ir žodžiu (LAIKINAI NEATLIEKAMA)

 • Vieno klausimo horoskopas

Susiklosčiusios situacijos apžvalga. Nagrinėjama dabartiniu metu iškilusi problema per vidinių savybių analizavimą, tikslu atskirti ką būtina išmokti per iškilusią problemą ar įvykį, su kokiomis savo konkrečiomis savybėmis reikėtų dirbti.

Trukmė apie 1,5 val. Vienos valandos kaina 30 – 35 eur.

 • Astrologinės tendencijos vieneriems metams (Soliaras)

Soliaras – tai metinė žmogaus astrograma, kurioje užfiksuota dangaus kūnų padėtis žmogaus astrologinio gimtadienio akimirką.
Pagrindinės tendencijos vieneriems metams (nuo gimtadienio iki gimtadienio). Rekomenduojama šią paslaugą užsisakyti mažiausiai 1 mėn. iki gimtadienio. Tai apžvalga to, kas metų eigoje bus aktualiausia, į kurias gyvenimo sritis turėtų būti nukreiptas didesnis dėmesys, ką būtina koreguoti savyje, kad laikas būtų panaudotas kuo sąmoningiau, kuo efektyviau sielos evoliucijos atžvilgiu.

Trukmė apie 2 val., kaina 55 – 65 eur.

 • Astrologinės tendencijos vienam mėnesiui ar kažkuriam kitam reikalingam laikotarpiui (tranzitai)

Tranzitai – bazinis astrologinių tendencijų nustatymo metodas, pagrįstas planetų realaus judėjimo projekcija į natalinį (asmeninį) horoskopą. Tai apžvalga to, kas pasirinkto laikotarpio eigoje bus aktualiausia, į kurias gyvenimo sritis vertėtų nukreipti didesnį dėmesį. Tranzitai – puiki pagalba praktikuojantiems savistabą, dirbantiems su savimi, ieškantiems gilesnio supratimo žmonėms. 

Vienos valandos kaina 30 – 35 eur.

 • Tinkamos datos parinkimas svarbiam gyvenimo įvykiui

Datos parinkimą visada lydi konsultacija, kurios metu žmogus supažindinamas su savo savybėmis įvykio atžvilgiu arba plačiau, jeigu astrologas mato tame būtinybę.

Trukmė – 1 – 2 val., vienos valandos kaina 30 – 35 eur.

 • Profesijos parinkimas

Profesijos arba darbo krypties parinkimas – tai pagalba jaunimui ir tiems, kas ieško darbo ar ruošiasi jį keisti. Astrologas padeda susiorientuoti savo charakterio savybėse: kokie asmeniniai bruožai gali trukdyti mokytis, harmoningai bendrauti, dirbti ir bendradarbiauti. Taip pat paaiškinama, kurias teigiamas savybes vertėtų stiprinti bei kokius sugebėjimus žmogus galimai turi, kad juos vystytų ir tinkamai taikytų.

Trukmė apie 2 val., vienos valandos kaina 30 – 35 eur.

 • Suderinamumo horoskopas

Suderinamumo horoskopas – tai verslo ar santuokos partnerių santykių analizė. Šio horoskopo pagalba galima iš anksto sužinoti arba jau esant santykiuose suprasti, kaip juos formuoti ir/ar ką juose koreguoti, kokias savybes kiekvienam iš partnerių tobulinti, siekiant darnos partnerystėje. Paaiškinama, kokie skirtumai ardo darną.
Suderinamumo horoskopas leis pamatyti santykių ir galimos santuokos problemų kliūtis ir kaip jas įveikti. Apibūdinamas esamas poros periodas, aptariama kaip vertėtų elgtis, įveikiant sunkumus.
Į pokalbį kviečiamas kiekvienas atskirai ir po to – kartu.

Bendra trukmė apie 3 val., kaina 75 – 85 eur.

 • Vaiko horoskopas

Vaiko horoskopas nagrinėjamas per tėvų ir senelių horoskopus, siekiant pagelbėti tėvams suprasti savo vaiką ir pamatyti, kaip jam padėti harmoningai vystytis. Konsultacijoje pasisemtos žinios padės vaiką auginti, geriau jį suprasti, vystyti jo sugebėjimus, koreguoti silpnąsias puses.
Analizuojama, kaip vaikas mato kiekvieną iš tėvų, ieškomas kiekvieno iš jų priėjimo prie vaiko būdas.
(LAIKINAI NEATLIEKAMA)

 • Talismano parinkimas

Būtina žinoti, kad talismano pagaminimas ir nešiojimas visada iššaukia situacijas, parodančias žmogaus vidines savybes, kurios reikalauja darbo su savimi planetos, kurią norima stiprinti talismano pagalba, temose. Todėl, siekiant nepakenkti žmogui, prieš talismano parinkimą, jis turi būti supažindintas su talismano nešiojimo ypatumais, su savo asmenybės savybėmis ir su atsakomybe prieš save patį. Tam jis turėtų užsirašyti pas astrologą pradinei konsultacijai – gimimo arba savęs pažinimo horoskopo (žr. viršuje) sudarymui.
Prieš talismano nešiojimą siūloma nešioti amuletą, taip ruošiant save talismano nešiojimui. (LAIKINAI NEATLIEKAMA)

 • Mineralų parinkimas

Pagal gimimo horoskopą parinkimas mineralų, kurie apvalytų, pagydytų įgimtas pažeistas mentalines struktūras. Atitinkamais akmenimis gali būti stiprinamos ir papildomos turimos dalinės, taip pat įdiegiamos naujos mentalinės struktūros.
Žmogui pateikiamas parinktų mineralų sąrašas, paaiškinama, kaip kokį mineralą naudoti ar nešioti, taip pat nurodomas galimas šalutinis vieno ar kito mineralo poveikis. (LAIKINAI NEATLIEKAMA)

Užsirašymo tvarka

Klientas atsako už pateiktus duomenis, kuriuos atsiunčia astrologui el. paštu. Jam suklydus ir jeigu horoskopas jau yra ruošiamas, paimamas mokestis (30 proc. nuo paslaugos sumos) ir klientui pageidaujant, teisinga data priimama naujai.

Astrologiniams skaičiavimams turite pateikti šiuos duomenis apie save:

 • Vardas ir pavardė
 • Gimimo data
 • Gimimo vieta (miestas, vietovė)
 • Tikslus gimimo laikas
 • (Nebūtina, bet jei yra poreikis) papildoma informacija apie save ar turimą problemą, ar pan.
  Jeigu tikslus gimimo laikas nėra žinomas, jį galima sužinoti kreipiantis į gimdymo namų archyvą. Jeigu tokios galimybės nėra ir gimimo laikas lieka nežinomu, astrologas atlieka taip vadinama rektifikaciją – gimimo laiko patikslinimą arba nustatymą.

Konsultavimo sąlygos

Konsultacijos visada atliekamos žodžiu tiesioginio pokalbio metu. Pagal savo nuožiūrą, papildomai, esminius momentus ir/ar svarbias datas astrologas užrašo ranka ir konsultacijos metu perduoda klientui.

Per Skype ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis nekonsultuoju. Esu Vilniuje.

Į konsultaciją pageidautina atsinešti diktofoną, kad vėliau būtų galimybė pakartotinai išanalizuoti gautą informaciją. Taip pat galite turėti sąsiuvinį ar pan., pasikonspektuoti kažkurias tezes. Pasirinkite, koks papildomas informacijos priėmimo būdas jums yra priimtinesnis.

Individualus horoskopas suaugusiam žmogui sudaromas tik jam pačiam dalyvaujant, ši informacija tretiems asmenims neteikiama. Jeigu tai vaikas iki 14 metų, į konsultaciją jis kviečiamas kartu su vienu iš tėvų.
Konsultacijos galimos lietuvių kalba arba rusų kalba.