Apie

Apie mane

Savo laiku gilinimasis į astrologiją padėjo man suvokti, kad realybė nėra vien tik tai, ką aš matau aplinkui, kad už visko slypi beribės erdvės, toliai ir platumos. Tai suvokus atsirado aistra pažinimui. Taip prasidėjo mano kelias į astrologiją, o per ją ir į save. Astrologija, arba „mokslas apie žvaigždes“, tapo raktu į save pačią ir į visatos paslaptis, nes veikia dėsnis – per mikrokosmo (Žmogaus) pažinimą atsiveria makrokosmas (Visata). Besimokydama astrologijos, aš nuolat atrasdavau kažką naujo kaip savo viduje, taip ir Danguje, o per šiuos atradimus, mano ląstelės viena po kitos lyg atgydavo ir tai tęsiasi ir toliau, nes pažinimo procesas yra beribis. Ir kiekvienas atradimas tampa dalele manęs atsinaujinusiosios. Todėl galiu teigti, kad esu praktikė – man yra gyva ir tikra tik tai, ką pati patyriau gyvenime ir patikrinau per savo protą ir per širdį.

Taigi, mano pasaulio pažinimo būdas yra mistinis, humanistinis, natūralus – jis veda per savęs kaip mikrokosmo pažinimą, atskyrimą savyje teigiamų savybių nuo neigiamų (tikra nuo netikra), teigiamybes stiprinant ir dirbant su trūkumais. Tik šitaip vyksta išsilaisvinimas iš nesupratimo, t. y. iš pasikartojančių nesėkmingų gyvenimiškų situacijų, problemų santykiuose su kitais, sunkių būsenų, įkyrių minčių ir kt. Todėl darbas su savimi yra neatsiejama savęs pažinimo proceso dalis. Tik šitaip gyvendamas, žmogus palaipsniui gali tapti savo gyvenimo šeimininku. Tada vidinis pasaulis ir išorinis gyvenimas ima harmonizuotis, žmogus pradeda patirti seniai lauktą gyvenimo džiaugsmą ir pilnatvę. Tada, tikėtina, jog jam pradės rūpėti ir kiti, jis pats ims daryti kažką kitų gerovei taip, kaip jam yra būdinga.

Vertybės

Skirtingu laikmečiu mano pasaulėžiūra buvo vadinama skirtingai. Ir šiandien ji turi atitiktį, dabar ją galima pavadinti Antropoteosofine pasaulėžiūra. Todėl ir esu Antropoteosofinė astrologė. Pagal šią pasaulėžiūrą, viskas yra vientisas gyvas organizmas. Toks tikėjimas buvo gilioje senovėje, prie tokio supratimo priėjau ir aš. Išmintis sena kaip pats pasaulis… Tad tikiu Dievu, arba Bendrąja Sąmone, kurios lašą-sielą-dalelę nešiojasi savyje kiekvienas žmogus ir tokiu būdu visi žmonės ir viskas turi nematomą tarpusavio ryšį. Vadinasi, visus jungia Gėris, Meilė, Tiesa, Supratimas, Išmintis ir visos kitos dorybės, kurios visumoje ir yra Dievas. O Žemėje žmogus gimsta tam, kad evoliucionuotų arba pasikeistų taip, kaip tik jam skirta, taip, kaip tik jis vienintelis tai gali padaryti.

Šitaip tikėdama ir šitaip gyvendama dirbu, stengiuosi kreiptis į kiekvieno atėjusio pas mane vidinę Šviesą, įkvėpti pokyčiams, pažadinti pasitikėjimą savimi, paaiškinti su kokiais savo trūkumais teks susirungti Kelyje į save, kodėl tai yra svarbu, kodėl kyla vienokios arba kitokios problemos gyvenime ir kaip jas galima spręsti. Tą parodo asmeninis Horoskopas ir planetų judėjimas realiajame laike. Taigi, besikreipiantį žmogų aš supažindinu su juo pačiu, tokiu būdu simboline prasme perduodama jam raktus į tikrąjį jo paties gyvenimą. Gyvenant sąmoningiau – tikint gėriu, dirbant su savimi, jis ims keistis ir vystyti savo gebėjimus.

Konsultavimo stilius

Siekiant suprasti procesus, vykstančius žmogaus vidiniame pasaulyje, neišvengiamai reikia orientuotis ir jo psichikoje. Mano teikiamų konsultacijų pobūdis astropsichologinis. Kaip teigiama S. J. Golovino sudarytame astrologiniame žodyne, astropsichologija – tai daugiau stilius, metodas, nei savarankiška astrologijos kryptis, pagal kurį žmogui paaiškinamos jo reakcijų į aplinką ir į kitus žmones priežastys ir pasiūlomi būdai kaip galima jas pakeisti.

Kelias į astrologiją

Gilintis į astrologiją pradėjau savarankiškai 2006 metais ir palaipsniui pakeičiau profesiją. Savo laiku baigiau Vilniaus universitetą, įgijau rusų filologijos magistro laipsnį.

2008 – 2015 m. Audronės Ilgevičienės Astrologijos kursas, 2015 m. Antropoteosofinės astrologės diplomas
2012 m. A. Ilgevičienės Astromineralogijos kursas, Astromineralogijos centras „Pars Fortunae“ http://astromineralogija1.lt/
Nuo 2015 m. esu Antropoteosofinės Astrologijos Asociacijos narė http://antropoteosofineastrologija.lt/  http://www.antropoteosofija.lt/