Apie

Apie mane

Savo laiku gilinimasis į astrologiją padėjo man suvokti, kad realybė nėra vien tik tai, ką aš matau aplinkui, kad už visko slypi beribės erdvės, toliai ir platumos. Tai suvokus atsirado aistra pažinimui. Taip prasidėjo mano kelias į astrologiją, o per ją ir į save. Astrologija, arba „mokslas apie žvaigždes“, tapo raktu į save pačią ir į visatos paslaptis, nes veikia dėsnis – per mikrokosmo (Žmogaus) pažinimą atsiveria makrokosmas (Visata). Besimokydama astrologijos, aš nuolat atrasdavau kažką naujo kaip savo viduje, taip ir Danguje, o per šiuos atradimus, mano ląstelės viena po kitos lyg atgydavo ir tai tęsiasi ir toliau, nes pažinimo procesas yra beribis. Ir kiekvienas atradimas tampa dalele manęs atsinaujinusiosios. Todėl galiu teigti, kad esu praktikė – man yra gyva ir tikra tik tai, ką pati patyriau gyvenime ir patikrinau per savo protą ir per širdį.

Taigi, mano pasaulio pažinimo būdas yra mistinis, humanistinis, natūralus – jis veda per savęs kaip mikrokosmo pažinimą, atskyrimą savyje teigiamų ir neigiamų savybių, teigiamybes stiprinant, trūkumus priimant ir koreguojant. Šitaip vyksta išsivadavimas iš pasikartojančių nesėkmingų gyvenimiškų situacijų, problemų santykiuose su kitais, sunkių būsenų, įkyrių minčių ir kt. Šitaip gyvendamas, žmogus palaipsniui gali tapti savo gyvenimo šeimininku. Tada vidinis pasaulis ir išorinis gyvenimas ima harmonizuotis, žmogus pradeda patirti seniai lauktą gyvenimo džiaugsmą ir pilnatvę. 

Vertybės

Viskas yra vientisas gyvas organizmas… Toks tikėjimas buvo gilioje senovėje, prie tokio supratimo priėjau ir aš. Išmintis sena kaip pats pasaulis… Tad tikiu Dievu, kurio dalelę nešiojasi savyje kiekvienas žmogus ir tokiu būdu visi žmonės ir viskas turi nematomą tarpusavio ryšį. Vadinasi, visus jungia Gėris, Meilė, Tiesa, Supratimas, Išmintis ir visos kitos dorybės, kurios visumoje ir yra Dievas. O Žemėje žmogus gimsta tam, kad evoliucionuotų arba pasikeistų taip, kaip tik jam skirta, taip, kaip tik jis vienintelis tai gali padaryti.

Šitaip tikėdama ir šitaip gyvendama dirbu, stengiuosi kreiptis į kiekvieno atėjusio pas mane vidinę Šviesą, įkvėpti pokyčiams, pažadinti pasitikėjimą savimi, paaiškinti su kokiais savo trūkumais teks susirungti Kelyje į save, kodėl tai yra svarbu, kodėl kyla vienokios arba kitokios problemos gyvenime ir kaip jas galima spręsti. Tą parodo asmeninis Horoskopas ir planetų judėjimas realiajame laike. 

Konsultavimo stilius

Mokydamasi astrologijos supratau, kad visą gyvenimą stengiausi suprasti savo ir kitų reakcijas, ieškojau, kaip įveikti įvairias baimes ir kitus vidinius sunkumus. Viską, kas man nepatiko savyje, visada priimdavau kaip iššūkį veikti – suprasti, kas iš tikrųjų vyksta ir kaip tai galima pakeisti. Taigi, konsultuodama žmogų, iš savo patirties atpažįstu tai, su kuo jis susiduria, ir suprantu, ko būtų galima imtis, kad jo gyvenimas taptų kokybiškesnis. Todėl mano teikiamų konsultacijų pobūdis yra astropsichologinis.

Kaip teigiama S. J. Golovino sudarytame Astrologijos žodyne, astropsichologija – tai daugiau stilius, metodas nei savarankiška astrologijos kryptis, pagal kurį žmogui paaiškinamos jo reakcijų į aplinką ir į kitus žmones priežastys bei pasiūloma būdų, kaip jas pakeisti.

Kelias į astrologiją

Dangus ir žvaigždės traukia nuo vaikystės. Sąmoningai gilintis į astrologiją pradėjau 2006 metais ir palaipsniui pakeičiau profesiją. Savo laiku baigiau Vilniaus universitetą, įgijau rusų filologijos magistro laipsnį.

Kažkada supratau, kad ir vertėjo, ir astrologo darbas turi vieną bendrą vardiklį – jie abu dirba su simbolių sistema. Taigi, dabar verčiu iš žvaigždžių kalbos (astrologija – tai mokslas apie žvaigždes (astro – žvaigždė, logos – mokslas)) ir stengiuosi laikytis vienos svarbiausių taisyklių – būti neutraliuoju tarpininku, t. y. neiškreipti informacijos ir taip nepakenkti žmogui.