APIE RAHU-KETU AŠĮ 2022 01 18 – 2023 07 17

„Kokia yra žmogaus egzistencijos tikrovė? Jo fizinis gyvenimas, poelgiai, principai, kuriuos jis gina, – ar yra kažkas labiau nepagaunamo, kas sukuria ir atkuria žmogaus gyvenimą?  

Nebuvo laiko, kai Jūs neegzistavote, ir niekada neateis laikas, kai Jūs nustosite egzistuoti. Tačiau kai kurios jūsų dalys pasikeis, nes Jūs patiriate nuolatinę transformaciją Jūsų amžinojo gyvenimo eigoje, kuomet Jūsų siela keliauja aukštyn link tobulumo.“

Martin Shulman „Karmic astrology. Moon nodes and reincarnation“

 

 KAS YRA RAHU-KETU AŠIS?

Rahu-Ketu ašis, arba Mėnulio mazgų ašis, glaudžiausiai susijusi su reinkarnacija (iš lot. reincarnatio – sugrįžimas į kūną). Pagal šį reiškinį žmogaus siela reinkarnuojasi – įsikūnija daugybę kartų. Visų įsikūnijimų patirtys slypi atmintyje. Nors žmogus ir neturi prie jos atviros prieigos, t. y. jis negimsta su visais atsiminimais, tačiau vienaip ar kitaip gyvenimo eigoje jis su savo patirtimis susiduria.

Kiekvienas žmogus kaip šios inkarnacijos užduotį turi dvasinio tobulėjimo kryptį, į kurią turėtų orientuotis savo gyvenime ir prie kurios vis ir vis prisiliečia. Taigi, Rahu-Ketu ašis nurodo žmogaus šio gyvenimo vystymosi kryptį. Tai tarsi vektorius, kuris nukreipia į tas gyvenimo sferas, kur turėtume evoliucionuoti. Tai tarsi kompasas, kuris padeda sugrįžti į kelią pasiklydus.

Rahu-Ketu fiziniame plane kaip dangaus kūnai neegzistuoja. Tai matematiškai apskaičiuojami taškai. Jie nepraleidžia ženklų energijos, tik nukreipia į juos. Tai Mėnulio orbitos ir ekliptikos sankirtos taškai. Mėnulis kerta ekliptiką iš apačios į viršų Rahu taške. Laikoma, kad šiame taške yra teigiamas energinis užtaisas. Tokiu būdu Rahu visada veda į augimą (į viršų). Ten, kur Mėnulis kerta ekliptiką judėdamas atgal (žemyn), yra Ketu taškas. Jis siejamas su neigiamu energiniu užtaisu. Šie „taškai“, arba Rahu ir Ketu – tai vieno vektoriaus du galai. Todėl visada būna aktuali opozicijoje esančių dviejų ženklų ašis. Pavyzdžiui, jeigu Rahu yra Jaučio 1 laipsnyje, Ketu tuo metu atitinkamai bus Skorpiono 1 laipsnyje. Rahu-Ketu ašis juda pagal laikrodžio rodyklę ir prieš Zodiako ženklų seką. Šitoks judėjimas, kaip ir viskas visatoje, turi gilią prasmę. Judėjimas į priekį žymi tai, kad laike mes judame pirmyn, renkame naujas patirtis. Prieš laikrodžio rodyklę vykstantis planetų judėjimas Zodiako ženklais parodo, kad tuo pat metu mes judame atgal, t. y. grįžtame Namo, į save, esame kelyje pas Dievą, su kuriuo kažkada išsiskyrėme…

 

RAHU-KETU INDIŠKOJE MITOLOGIJOJE

Rahu-Ketu ašies misterijų šaknis randama indiškoje mitologijoje. Joje Rahu (sanskr. Ràhu – grėbti) vaizduojamas kaip keturrankis, uodegą turintis demonas Daitja, laukiantis tinkamo momento praryti saulę ir mėnulį ir taip užtemdyti jų spindulius. Kai jam tai pavyksta, įvyksta užtemimas.

Kai dievai gavo nemirtingumo nektarą, Rahu įgavo vieno iš dievų pavidalą ir sugebėjo atsigerti šio nektaro. Saulė ir mėnulis demaskavo apgaviką ir parodė jį dievui Višnui, kuris nukirto už tai Rahu galvą ir dvi rankas. Bet kadangi Rahu jau spėjo įgauti nemirtingumą, jo kūnas buvo patalpintas žvaigždėtoje erdvėje: jo viršutinė dalis (drakono galva) tapo kylančiu Mėnulio mazgu, o apatinė (uodega) tapo Ketu – besileidžiančiu mazgu.

Indų mitologijoje Ketu laikomas „šešėline“ planeta, kuri gali turėti didžiulę įtaką žmonių gyvenimui ir visai kūrinijai. Ypatingais atvejais Ketu gali padėti žmogui pasiekti didelę sėkmę, ypač dvasiniame gyvenime. Ketu simbolizuoja dvasinio apsivalymo procesą, jis dažnai atneša kančią ir netektis į žmogaus gyvenimą, kad šis atsigręžtų į Dievą.

 

Rahu-Ketu – tai perėjimas iš praeities į ateitį. Tai yra dabar.

Kad būtų lengviau suprasti šį astrologinį rodiklį, galima įsivaizduoti iš dangaus į jūrą nuleistą grandinę, kurios vandenyje paslėpta dalis – tai praeitis, o į dangų nusitęsianti grandinės dalis – ateitis. Tarp jūros ir dangaus esanti grandinės atkarpa, kuri matoma fizine akimi – mūsų dabartis. Gimstame tarsi būdami be praeities. Mes jos nežinome, nematome. Tačiau ji yra, nes reiškiasi dabartyje per tuos dalykus, kuriuos mums lengva daryti, kas mums yra įprasta ir paprasta. Tai tam tikros dovanos, tačiau taip pat ir klaidos, kurias mes vis kartojame. Čia kalbama apie Ketu. Šiame kontekste svarbus jo ženklas, būstas, aspektai. O štai Rahu nurodo dvasinių pastangų, kurios padėtų išspręsti šios inkarnacijos pamokas, kryptį. Kur bus nauja patirtis? Kur ji galėtų ir turėtų būti? Jeigu einame Rahu nurodoma kryptimi – apvalome savo karmą ir tobulėjame dvasiškai.

Kas 18–19 metų ši ašis sugrįžta į savo natalinę padėtį, nutinka savotiška krizė, kurios metu atsiranda aiškios galimybės atsikratyti kažkokio balasto, pertvarkyti savo gyvenimą. Šis laikas parodo, kas pasiekta, atsiranda galimybė pasitaisyti, pasirinkti naujas aplinkybes savo gyvenimo kelyje.

 

TRANZITINIS RAHU-KETU. JAUČIO – SKORPIONO AŠIS

Mes kiekvienas turime savo ašį, bet yra taip vadinamas „tranzitinis“ vektorius, kuris bendras visiems, nes tiek planetos nuolatos juda ir paveikia mus, tiek ir Rahu-Ketu ašis tą daro. Ji paveikia tiek, kiek paliečia asmeninį horoskopą. O kiek bendrai paliečia – parodo pats gyvenimas. Siekiantis dvasiškai tobulėti žmogus gali sekti dangaus kūnų judėjimą ir sąmoningai pasinerti į šios ašies nurodančią tematiką, tokiu būdu pasisemti patirties ir pasiekti tam tikrą apsivalymą.

Taigi, Rahu juda tam tikru ženklu ir nurodo, kas reikalauja mūsų dėmesio pagal šio ženklo tematiką. Rahu dažnai pritraukia naujas galimybes, žmogaus reikalas atsiverti joms ar ne. Mėnulio mazgų filosofija yra tokia, kad jeigu žmogus nesinaudoja galimybėmis, nerizikuoja, paleidžiant kažkurį patogų praeities fragmentą, jis eina prieš evoliuciją.

Nuo 2022-01-18 iki 2023-07-17 Rahu judės Jaučio, Ketu – Skorpiono ženklu. Kaip yra žinoma, Rahu-Ketu keičia ženklų ašį kas 1,5 metų, tokiu būdu keičiasi ir aktualijos. Prieš tai ji judėjo Dvynių – Šaulio ašimi ir absoliučiai visi susidūrėme su bendravimo formos ir kokybės, vienas kito supratimo temomis. Turėjome paleisti tam tikrus dogmatiškus įsitikinimus, kad gyventume taikoje su kitais. Taip pat kiekvienas asmeniškai sprendėme ir smulkesnes užduotis, turėjome šios ašies temų realizaciją savo gyvenimuose pagal asmeninę specifiką. Taip sakant, kiek priklauso pagal karmą.

JAUTIS – SKORPIONAS – tai yra energinė ašis. Tai resursai savo (Jautis) ir atitinkamai svetimi (Skorpionas). Šį kartą Rahu nukreiptas į Jautį. Vadinasi, kryptis, užduotis – ten, kur AŠ TURIU. Taigi, ką turiu, ką moku ir kokios tai kokybės? Jeigu turiu, tuomet ar dalinuosi, ar yra apytaka, kad nesutriktų energetika? Gal tik kaupiu? Kokia mano energetika? Kas man nepatinka? Kas man patinka? Kas man yra laimė? Jautyje slypi energetika, resursai, visi turtai – fiziniai, intelektiniai, dvasiniai. Čia mūsų širdies pajėgumas, jausmai, sugebėjimas mylėti, kurti ir viso to supratimas. Čia slypi tai, kas suteikia stabilumo, saugumo jausmą. Taigi, čia ir vertybės, kurias aš turiu, pagal kurias aš gyvenu ir ar tai sutampa. Jautis – pamatinis ženklas, tai statytojas. Vadinasi, mūsų visų užduotis šiame etape – savo  resursų supratimas, atstatymas ir įvaldymas visuose lygmenyse.

Ši kryptis – ne rizikai, turėtume mokytis kurti ir teigti gyvenimą. Pagal ją turėtume siekti savarankiškumo, širdžiai mielos praktinės veiklos, visokeriopos sveikatos, mokytis pasikliauti savimi, neeikvoti jėgų tuščiai. Svarbu atskirti ir atsisakyti prievartos bet kokiu pavidalu: pavyzdžiui, dirbti nemėgstamą darbą arba palaikyti ydingas ir savo esmei prieštaraujančias vertybes, arba gyventi kitų sąskaita, negerbiant jų laiko ar pastangų. Ar elgiuosi šitaip su savimi ir kitais? Kaip suprantu saugumą ir harmoniją? Ar esu dėkingas? Ar suprantu, kokie mano sugebėjimai? Ar vystau ir taikau savo potencialą? Ir kt.

Apskritai paėmus, šiuos 1,5 metų vyks paties gyvenimo, jo gerovės pertvarkymas. Tai pokyčių įforminimas, pokyčių „materializacijos“ metas. Pokyčiai palies tai, ką TURIU, kiek tame harmonijos ir ar yra pusiausvyra. Ryškiau tai pasimato užtemimo zonose – tai 2022 m. balandis-gegužė, 2022 m. spalis-lapkritis, 2023 m. balandis-gegužė, nes Rahu-Ketu ašis turi tiesioginį ryšį su užtemimais. Užtemimas įvyksta, kuomet Saulė ar Mėnulis susijungia su vienu iš Mėnulio mazgų.

 

2022 metų užtemimų duomenys:

2022-04-30 22:42 Saulės užtemimas, Jaučio 11 laipsnis.

2022-05-16 06:11 Mėnulio užtemimas, Skorpiono 26 laipsnis.

2022-10-25 13:01 Saulės užtemimas, Skorpiono 3 laipsnis.

2022-11-08 12:59 Mėnulio užtemimas, Jaučio 16 laipsnis.

 

„Kiekviena diena yra ankstesnės dienos atšaka, kaip šiandien yra rytojaus medžio sodinukas. Kiekviena mintis yra prieš ją buvusios minties daigas, nes kiekvienas gyvenimas yra dar vienas koncentrinis ratas amžinojo gyvenimo medyje. Kiekvienas įsikūnijimas – kad ir ką darytumėte, kur eitumėte, ką begalvotumėte – yra susitikimas su savimi! Ir kiekviena gyvenimo patirtis turėtų padėti tobulėti, nuolat ugdant tobulesnę sielos išraišką. Toks yra Karmos dėsnis.“

 

Martin Shulman „Karmic astrology. Moon nodes and reincarnation“

 

 

Nina Kolesnikovienė, 2022