Apie kovo 28 d. pilnatį

Pilnatis – tai Mėnulio fazė, kuomet Žemė atsiranda tarp Saulės ir Mėnulio, ir mums, Žemės gyventojams, iš mūsų pozicijos Žemėje tampa matomas pilnas Mėnulio diskas. Pilnaties momentas – tai Mėnulio augimo pikas, jo maksimumas. Pilnaties momentu Mėnulis yra tiksliai priešais Saulę. Astrologijoje šis reiškinys atitinka opozicijos aspektą.

Taigi, visuomet artėjant pilnačiai, Mėnulio poveikis būna stipriausias per mėnesį, nes tai jo raiškos maksimumas. „Kaip danguje, taip ir Žemėje“, mumyse ir mūsų gyvenimuose ši jo pozicija pasižymi intensyvesniu emociniu fonu, aštresnėmis reakcijomis ir išgyvenimais.

Š. m. kovo 28 d. pilnatis įvyks 21:48 Vilniaus laiku. Mėnulis bus Svarstyklių 9 laipsnyje. Pilnaties pikas įvyks 16-osios Mėnulio paros metu (nuo kovo 28 d. 19:23 iki 29 d. 20:56). Pagal Avestos tradiciją ši para vadinama „BALANDIS“, „DRUGELIS“, „LAIPTAI Į DANGŲ“. Tai viena skaidriausių, harmoningiausių Mėnulio kalendoriaus parų. Ji pasižymi teisingumu, skaistumu, simbolizuoja sunkų apsivalymo ir Dievo suvokimo Kelią. Šią dieną rekomenduotinas saikas visame kame, vertėtų stengtis išlaikyti pusiausvyrą, būti harmonijoje su savimi ir su kitais.

Pirma pavasario pilnatis, kuomet Mėnulis yra Svarstyklėse, o Saulė – Avine, žymi atgimimo momento artumą – visada pirmą sekmadienį po jos sulaukiame prisikėlimo šventės – Šv. Velykų.

„Pirmoji  Mėnulio  pilnatis  po  pavasario  lygiadienio  būdavo  siejama  su  Visuotiniu  visa  ko,  vadinasi,  gamtos  bei  visų  jos  karalysčių  atbudimu  po  žiemos  sąstingio. <…>

Krikščioniškoje tradicijoje sekmadienis po šios pilnaties – tai Kristaus Prisikėlimo Misterija, praėjus trims paroms po mirties, atveria didžiąją sakralinę paslaptį apie gyvenimą po mirties dvasiniame kūne ir pačios dvasios nemirtingumą bei didybę. Ji atskleidžia, kad žmogaus kūnas – tiktai apvalkas sielai, atėjusiai į Žemę reikalingų darbų atlikti, todėl mirties tiesiog nėra, o yra tiktai būvių keitimas. Siela iš Dvasios pasaulių yra vedama, o kūnas to vedimo neturi, todėl kūną pirminiu laikantieji negali Dievo artumo patirti, bet  jį  patiria  savo  sielos  Kvietimu  sekantysis.“  A. Ilgevičienė  „Pirminės šventės“  (Avino pilnatis), 105-107 p.

Taigi, tai pats palankiausias metas atsigręžti į savo širdį, užklausti savęs dėl tikrumo savo viduje ir santykiuose, susimąstyti apie tai, kaip suprantama meilę, nes taip jau sutapo, kad šiuo laikotarpiu ir danguje yra susiformavę palankūs aspektai šias temas gvildenti.

„Nesupranta širdies siekių tas, kuris dar nėra savo meilės iškentėjęs. Meilę gali rasti tik tas, kuris į savo širdį atsigręžia vietoj to, kad visą gyvenimą bijotų to atsigręžimo. Atsigręžti – tai reiškia pamatyti visą savo širdies turinį, vadinasi, Meilės ir Puikybės santykį. Tai bus tikroji meilė sau. Ne savimyla yra meilė sau, o atsigręžimas į Save. Jis reikalingas tam, kad išgirstumėte savo sielą. Ko ji skundžiasi? Ko ji laukia? Ko ji prašo? Štai kas yra meilė sau. Jei šitaip save mylėsite, nieko nekaltinsite,  ant  nieko  nepyksite  ir  dėl  nieko  nesiskaudinsite,  nes  Meilė  tokių  savybių  neturi.  Meilė  – dorybių karalienė.“  Astrėja.  Antropoteosofija“  III  t.,  156  p.

Visą kovo mėnesį Saulė yra jungtyje su Venera. Pradžioje jos buvo kartu Žuvyse, dabar jungiasi Avine. Po šios, kovo 26 dienos, kuomet stojo Saulės ir Veneros jungtis, Venera savo kelyje apeis Saulę, atsidurs jos priekyje ir taps „Vakarine“, vadinasi Veneros temos dabar egzaltuoja ir artimiausiomis dienomis bus visiems labiausiai rūpimos. Šis aspektas yra vienas pozityviausių aspektų. Vyraus poreikis pilnatvės, tikrumo, meilės, grožio, estetikos, kokybės visame kame. Taps ypatingai rūpimas vertybinis klausimas. Bendrą tikrumo poreikį sustiprins Chironas, kuris kovo gale bus kartu su šiomis planetomis, šių trijų planetų jungtį (Saulės, Veneros ir Chirono) užfiksuos kovo 28 d. pilnatis. Šis aspektas galioja nuo kovo 24 d. iki balandžio 2 d.

Į pirmą planą išeina santykiai – tiek asmeniniai, tiek tarptautiniai, pasireiškia jų esama padėtis. Analizuojant, stebint situacijas ir įvykius, gali tapti aišku, ar anksčiau priimti sprendimai yra teisingi. Laikmetis skatina apsispręsti, širdis skatina sakyti sau tiesą ir ja vadovautis. Taigi, dabar yra didesnė tikimybė pamatyti santykių, savęs juose realų vaizdą ir į tai atitinkamai reaguoti. Todėl verta nesistengti problemas užmaskuoti, bet imtis veiksmų, nes tiesos pamatymas – tai tikra dovana. Šis aspektas palankus susitarimams, ryšių užmezgimui ar atgaivinimui. Jis skatina poreikį džiaugtis gyvenimu, skirti laiką grožiui, santykių harmonizavimui. Jis puikus tam, kad išjaustume ir pamatytume savo unikalumą, savitumą, kūrybingumą.

Ši pilnatis iškelia įvairius netobulumus savęs priėmime ir santykiuose, skatina permąstyti visą gyvenimą. Svarbu suprasti ką su tuo daryti. O gi imtis veiksmų – mokytis priimti save ir kitus tokiais, kokie jie yra, nes būtent nuo to ir prasideda meilė… Pasitaisys meilės supratimas – palaipsniui ims taisytis santykiai ir visas gyvenimas.

 

P. S. skiriu artimai, šviesiai sielai, šią gražią dieną išėjusiai Namo…

2021-03-26