Apie Gimtadienio Sutikimą

„Kaip diena keičia naktį, taip ir žmogaus gyvenime naujas laikotarpis keičia seną. Ne visi jie mums patinka. Todėl tuos, kurie patinka, daugeliui norisi sustabdyti. Taip norima sustabdyti žmogų, prie kurio pripratome, įšaldyti susikurtas gyvenimo sąlygas, socialinę padėtį. Deja, evoliucionuoja viskas, todėl leisk vykti tam, kas turi įvykti, ir atsiverk naujam savęs ir kitų priėmimui. Noras užsispyrus kabintis į tai, kas turi keistis, gali sukelti dar sunkesnes situacijas. Viskas turi savo judėjimo trajektoriją, greitį ir dėsningumus. Tu – Visatos dalis, todėl tavo gyvenimas klostosi pagal tas nerašytas taisykles, pagal kurias gyvena Visata.“ A.Ilgevičienė „Akmenų kortos“ (Amonitas)

Viskas turi pradžią ir pabaigą. Minutė, valanda, para, taip pat mėnuo, bei metai ir pats gyvenimas turi pradžią ir pabaigą, kurioje, savo ruožtu, taip pat slypi ir nauja pradžia, nes viskas sukasi ratu ir spirale, kartojasi, bet ir keičiasi… Taigi ir gimimas, ir kiekvienas gimtadienis – tai nauja pradžia, naujas atskaitos taškas, naujo impulso, arba naujos energijos gūsio gavimas dar vienam gyvenimo ciklui, o taip pat nauja galimybė geriau pažinti save, pamatyti ir imti taisyti savo trūkumus bei atpažinti giluminius poreikius; tai nauja galimybė kažką pakeisti ir kažko pasiekti… Jei tuo tiki, šiomis galimybėmis stengiesi pasinauduoti, imi patirti atradimų džiaugsmą, pradedi matyti sąsajas ir dėsnius, pradedi gyventi pilnavertiškiau ir vis sąmongiau, nes imi suvokti, kad Žemė – tai ne kas kita, bet sielos tobulėjimo ir evoliucijos vieta.

Planetos nuolat juda Zodiako ratu, savaip paliesdamos kiekvieno iš mūsų horoskopą, kuris yra lyg dangaus nuotrauka žmogaus gimimo momentu. Tai yra visų planetų, judančių šiuo ratu, konkrečių pozicijų momentinė fiksacija laike. Taip kartu su žmogumi „gimsta“ jo Horoskopas. „Kaip Danguje, taip ir Žemėje“: gilindamiesi į horoskopo planetų padėtis, mes atrandame informaciją apie save…

Iš visų šviesulių Saulė Žemei ir jos gyventojams yra svarbiausia; visos energijos pasiekia Žemę per ją, nuo jos priklauso mūsų gyvybė. Saulės periodas – žemiški metai. Soliaras – tai tiksli jungtis Saulės su laipsniu, kuriame Saulė buvo žmogaus gimimo momentu. Šis jos grįžimas į savo natalinę, t. y. gimimo horoskope užfiksuotą padėtį žmogui yra itin svarbus. Taip yra sakoma ir laikoma, kad Saulė „grįžta“, nors iš tiesų – tai vienas Žemės aplink Saulę padarytas ratas bei tam tikras ciklas, kuomet visi metų laikai keičia vieni kitus, pragyvenama lygiai 12 Zodiako rato misterijų ir gimimo momentu įsijungia naujas ciklas. Šiame momente užkoduota informacija apie visus metus, užkoduoti jų pasirinkimai ir galimybės, kurios atrakinamos žmogaus supratimu ir valios pastangomis tiek, kiek karma leidžia. Todėl ir gimtadienio, o tiksliau soliaro sutikimas yra labai svarbus. Soliaro laikas kasmet šiek tiek keičiasi: įvyksta truputi anksčiau ar vėliau nei gimimo diena. Šį momentą verta žinoti tiksliai, nes tai lyg naujas gimimas, kurio neverta apsunkinti tuščiu laiko švaistymu.

Taip priimta ir yra sakoma, kad nėra gerai švęsti gimtadienį anksčiau laiko. Tai yra tiesa, nes švęsdami anksčiau įnešame sumaištį į savo naujus metus, kurie taip „įjungiami“ kažkokiu kitu momentu, suaktyvinant ir to momento energetiką.

Soliaro momentas skirtas pačiam žmogui, tik jam asmeniškai, kad žmogus galėtų pasirinkti kur jį sutikti, galbūt atsiskirti tam, kad pabūtų su savimi, pasigilintų į šį svarbų momentą, paplanuotų būsimus metus, pamedituotų į esmę. Švęsti gimtadienį yra geriausia praėjus parai ar daugiau nuo tikslaus soliaro laiko. Renkantis vietą soliaro sutikimui, geriausia suplanuoti taip, kad pabūti pasirinktoje vietoje bent vieną parą pilnai su soliaro momentu tos paros viduryje. Geriausia būtų atsiskyrus pabūti parą prieš soliarą ir parą po jo. Pačiam soliarui reikėtų pasiruošti. Prieš jį sąmoningai užsiimama tylėjimo ir/ar kitomis apsivalymo praktikomis, skiriamas laikas praėjusių metų apžvalgai, reikalų užbaigimui, bet kokių skolų grąžinimui. Nes viskas, kas paseno, turi išeiti. Tai laikas atsiprašyti ir atleisti, jei iki šiol yra uždelsta tai padaryti. Reikia būti maksimaliai nuoširdžiam ir teisingam pačiam su savimi. Patį soliarą gimtadienininkas sutinka individualiai taip, kaip pats išjaučia ir supranta: galbūt su malda prie ugnies, vėliau likdamas meditacijoje ar kitaip stengdamasis išgirsti kitų metų uždavinių užuomazgas, pvz. kreipiantis į akmenų kortas, runų pagalba ar dar kažkaip. Galima užsirašyti dvylika žodžių, kurie pirmi ateina į galvą. Kiekvienas atitinka vieną mėnesį, tad galima vėliau ieškoti sąsajų tarp šių žodžių ir gyvenimo realijų.

Žmonės dažnai galvoja, kad galima pasirinkti soliaro sutikimo vietą tam, kad įmanoma būtų išvengti kažkokių sunkumų savo naujuose metuose, kad metai būtų ramesni ar dar kažkokie, kokių norima. Tokiu atveju vertėtų prisiminti, kad žmogaus gyvenimas tartum sinusoidė: jei mes apeiname sunkumus vienoje vietoje, kitoje mūsų laukia iššūkis ir atvirkščiai – jei priimame iššūkį ir drąsiai sprendžiame gyvenimo rebusus, neužilgo mūsų laukia atokvėpis. Kaip sakoma: Audaces fortuna iuvat – Fortūna palanki drąsuoliams. Ir klaida būtų manyti, kad karmą galima pergudrauti. Viskas yra harmoninga sistema…

Geriausiai mokytis skaityti ženklus ir, pvz., jei širdis jus kviečia į kelionę ir aplinkybės tam harmoningai klostosi – vykti į kelionę, t.y. pasiduoti vedimui. Jeigu kažkur jaučiate prievartą ir pastebėjote, kad bandote pritempti situaciją – geriau paleiskite ją, įsiklausykite į save, nesiprogramuokite. Visokie magiški ritualai, padaromi iš baimės dėl savo gyvenimo – tai uždelsto veikimo bomba; tai reiškia, kad likimas kažkuriose vietose paveikiamas ir niekas tiksliai jums nepasakys, kada tai gali susprogti su dviguba jėga, tartum spyruoklė. Dažniausiai taip ir nutinka, nes priežasčių – pasekmių dėsnio arba karmos apeiti negalime ir visos pamokos turi būti išmoktos. Todėl jaučiant pavojų, geriau savyje ieškoti nerimo priežasčių ir jas taisyti. Tai yra tarsi panacėja nuo visų bėdų. Nepamirškime: gyvenimas tam ir duotas, kad suprastume dėsnius ir save, kad supratingai taisytume ir keistume tai, kas gali ir turi būti pakeista; kad apsivalytume ir atvertume savo potencialą, išmoktume džiaugtis gyvenimu.

Taip pat labai svarbiomis laikomos pirmos dvylika dienų, skaičiuojant nuo soliaro momento. Šios dienos atitinka dvylika naujų metų mėnesių, todėl galima stengtis nugyventi juos kuo sąmongiau, intensyviai dirbant su savimi. Jose užkoduotos ir užuomazgos to, kas vyks atitinkamais mėnesiais. Pasirašykite šių dienų įvykius, būsenas, mintis, sapnus, vėliau pamėginkite visa tai iškoduoti, pamatyti sąsajas – tai labai įdomus, naudingas ir prasmingas dalykas. Jei vyksta kažkas negero ir mes tai pamatome, keisdami save galime pakeisti ir šiuos nemalonius dalykus. Taip pat šiomis dienomis mes galime mėginti įnešti kažką naujo į savo metus, vadinasi ir į visą gyvenimą, pasistengti pakoreguoti ir leisti reikštis toms savybėms, dėl kurių savyje matome trūkumus. Kitaip tariant, leiskite sau pilnavertiškai nugyventi visas dvylika misterijų. Taip atsiras patirtis, dėka kurios visus metus bus paprasčiau adekvačiai ir konstruktyviai save reikšti bei lengviau atskirti tikra nuo netikra.

Taigi, pirma diena nuo tikslaus Soliaro ir Avino misterijos gali parodyti, kaip pavyksta reikšti save, savo valią, ar esate iniciatyvus ir savarankiškas, ar mokate išklausyti kitą, gyventi taikoje su kitais, o gal tik konkuruojate, stengdamasis įrodyti savo ypatingumą. Gerai, jei šią dieną esate aktyvus ir kūrybingas, imatės ugdyti savyje naujas teigiamas savybes.

Antra diena ir Jaučio misterijos: kas jums yra vertybės, ar mokate dirbti ir uždirbti, ar turite tam reikalingas savybes, ar mokate dalintis ir dovanoti, ar turite polinkį viską kaupti vien tik sau, priimdami ką kiti jums duoda, bet niekuo nesidalinti.

Trečia diena ir Dvynių misterijos. Paprastai šią dieną daug bendraujama, ypač su giminaičiais, kaimynais; taip pat telefonu ar darbe ir pan. Diena parodys kiek bendraujama prasmingai, o kiek bendraujama tuščiai. Geras laikas tvarkyti santykius su artimaisiais, pajusti žodžio vertę, tiesiog kažką suprasti, taisyti klaidas.

Ketvirta diena ir Vėžio misterijos: čia tėvai, šeima, namai, Tėvynė, Žemė, gyvenimo prasmė. Tam ir turėtų būti skirtas dėmesys taip, kaip jums išeina.

Penkta diena ir Liūto misterijos: kūrybos ženklas, žmogus negali kurti be meilės, vadinasi, širdis turėtų būti gyva, tada bus įkvėpimas gyventi ir kurti, tada bus darna tarp mylimųjų, bus vaikai ir jie bus laimingi. Ši diena lyg pasvers širdį… Norėsis šventės, patirti džiaugsmą, gali ateiti ir suvokimas – kas yra meilė. Pamatysite ir tai, ko jūsų džiaugsmui ir pilnatvei reikia, o gal norėtumėte kažką pakoreguoti.

Šešta diena ir Mergelės misterijos: tai santykiai darbe, sveikatos būklė, sugebėjimas rūpintis kitais. Šią dieną gerai atidavinėti skolas ir ne atstumti, o priimti tuos ir tai, kas ateina į jūsų gyvenimą, kad galėtumėte suprasti, dėl ko šie žmonės ar įvykiai ateina į jūsų gyvenimą. Verta pasistengti apsieiti be naujų įsiskolinimų, o grąžinti tai, ką esate skolingi. Ši diena skirta savo kasdienybės apžvalgai bei suvokimui ar ne per daug esate į ją įtraukti.

Septinta diena ir Svarstyklių misterijos: partnerių ir pareigų visuomenei diena. Gerai planuoti naujus bendradarbiavimo projektus, konstruktyviai spręsti reikalus, praleisti laiką su savo partneriais, santuokos ar verslo, taikiai išsiaiškinti santykius, paplanuoti bendrą ateitį ar tiesiog įvertinti santykius dėl tikrumo.

Aštunta diena ir Skorpiono misterijos: pokyčių ir įvairių krizių diena. Ją palanku praleisti santūriai, skirti laiką giliems apmąstymams, atskirti tai, ką atėjo laikas paleisti savyje ir savo gyvenime.

Devinta diena ir Šaulio misterijos: čia žinios, plečiančios akiratį, tolimos kelionės, kad galėtume pažinti pasaulį, kitus, save. Labai gerai sužinoti kažką naujo, analizuoti dvasinius, filosofinius šaltinius, bendrauti su daugiau žinančiais, suprantančiais žmonėmis, pamėginti suprasti ir suvokti tai, ko vis nesuprasdavote. Šią dieną vertėtų atsispirti pagundai pamokslauti, vis pamokyti kitus.

Dešimta diena ir Ožiaragio misterijos. Profesija, karjera, autoritetas, padėtis visuomenėje, tikslai, gyvenimo tikslas. Palanku pamąstyti apie gyvenimo strategiją, tikslus; susimąstyti ar ambicijos ir garbėtroška neaptemdo tikrumo. Apie tikslų motyvus. Gal trūksta valios ir iniciatyvos tam, kad pasiekti tikslą arba tikslas yra nerealus, vien ambicijomis išpūstas burbulas? Ar moku siekti tikslo ar noriu tik valdžios? Ar gerbiu savo vadovus? Vertėtų nesipuikuoti, nedalinti įsakymų, nekelti nepasiekiamų tikslų.

Vienuolikta diena ir Vandenio misterijos: draugai, bendraminčiai, kolektyvinė veikla, lūkesčiai ir svajonės. Tuo ir reikėtų užsiimti.

Dvylikta diena ir Žuvų misterijos: atsisakymai, apsivalymas, atskirties ir išvadų diena, dvasinių praktikų ir atleidimo diena.

Kai žmogus siekia tobulėti, daro gerus darbus, tuomet ir visas Dangus jam tame padeda. Sėkmės!