Aktualijos

Gruodžio tendencijos

„Baimė verčia kaltinti, o viltis – keltis.“ Popiežius Pranciškus „Didžiausias iššūkis gyvenime yra įveikti savo paties (nusistatytas) ribas ir eiti taip toli, kaip niekada nebūtum nė svajojęs.“ Paul Gauguin „Žmogus gali tikėti tiktai tuo, ką pats pažįsta. Tikėjimas su aukštais idealais siejasi, todėl pradžioje tai vienas ir tas pats.“ A. Ilgevičienė „Pirminės šventės“ „Suvokus save...

Lapkričio tendencijos

„Kiekvienas gali skleisti tiktai tokią energiją, kokią savyje yra sukūręs, o ne kitokią. Tos energijos pobūdį lemia pasaulėžiūra ir požiūris į gyvenimą.“ A. Ilgevičienė „Pirminės šventės“. „Žinios plečiasi ne nuo tavo pergalių prieš kitus, pergalių, tave išaukštinančių, bet nuo išminties, nuolankumo ir džiaugsmo, kuriuos tu išsiugdei savyje tada, kai to niekas nematė“. K. Antarova „Džiaugsmo...

Spalio tendencijos

„Saulei keliaujant per Svarstykles žmogaus gyvenimo derliaus kokybė kiekvienais metais naujai įvertinama. Įvykiai, situacijos ir gyvenimas visa tai atskleidžia, dėl to sugebantysis stebėti ir objektyviai matyti tegu pamato. Įžanga į lemtingąjį Teismą kiekvieno žemiškojo gyvenimo viduryje laukia, kada žmogus gauna galimybių klaidas pamatyti, nes dar yra laiko jas taisyti. Kuo tuo metu vyksta skaudesni įvykiai,...

Apie Gimtadienio Sutikimą

„Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Tai – evoliucija. Tie, kurie nori sustabdyti tai, kas nesustabdoma, nukenčia patys. Tie, kurie bando greitinti procesą, įsivaizduodami esą dievai, – taip pat. Todėl būk sąmoningoje Evoliucijoje ir tada Tu visada būsi ten, kur reikia, ir tada, kai tai reikalinga Tau.“ Astrėja „Antropoteosofija“, I t. 33 p. „Kaip...

Rugsėjo tendencijos

„Būtent toks ir yra gyvenimo tikslas: gyventi taip, kad ir po mirties liktum gyvas“. M. Džalilis. „Darbas yra gyvenimo druska: jis ne tik apsaugo nuo sugedimo, bet ir duoda skonį“. R. Tagorė. „Dvasios buvimu patikėjęs žmogus idealų ieškosi, kad į juos orientuotųsi lyg į kokią žvaigždę. Jis savo egoizmą pastebi ir nebenori toks būti, siekia...
1 2 3 4