2022 GEGUŽĖ

PAGRINDINIAI GEGUŽĖS ASTROLOGINIAI ASPEKTAI

Gegužės 1 d. 00:13 Veneros jungtis su Jupiteriu, veikimas nuo balandžio 27 d. iki gegužės 3 d. (Žuvų 28 laipsnyje). Šios dvi planetos atsakingos už sėkmę santykiuose, kūrybinę savirealizaciją. Venera padeda matyti grožį aplink save ir įkvepia žmogų kurti tai, kas gali pradžiuginti kitus. Jupiteris nuteikia būti nuolankiu ir dosniu kitiems ir už tai apdovanoja sėkme. Žmogaus širdies ir rankų darbą jis daro pakylėtu. Šios jungties galingos energijos svarbu neišbarstyti į laikinus malonumus, nukreipti konkretaus tikslo pasiekimui. Tuo labiau, kad šis aspektas susiformuoja vos pusvalandžiu vėliau Saulės užtemimo: balandžio 30 d. 23:27 įvyks JAUNATIS, 23:42 įvyks dalinis SAULĖS UŽTEMIMAS JAUČIO 11 laipsnyje. Puikus metas kurti naujus dalykus, tvarkyti santykius keičiant požiūrį į kitus žmones, įsileisti į gyvenimą romantizmą, atsiverti meilei. Viskas kas vyksta užtemimų „zonoje“ (dvi savaitės iki šio užtemimo ir savaitė po gegužės 16 d. užtemimo) taps pagrindu ateities įvykiams.

Gegužės 1 d. 13:37 Veneros sekstilis su Plutonu, veikimas nuo balandžio 27 d. iki gegužės 3 d. Šis aspektas nurodo į vidinio gyvenimo intensyvumą, leidžia pakeisti gyvenimo kokybę. Išauga žmogaus kūrybinis aktyvumas, ištvermė. Šiuo laiku užgimę jausmai veikia apvalančiai. Geras metas tvarkyti turtinius, finansinius reikalus.

Gegužės 2 d. 19:10 Venera pereina į Aviną iki gegužės 28 d. Šitoje pozicijoje Venera yra atvira ir aistringa. Atsiranda poreikis reikštis demonstratyviai. Vidinei harmonijai, atrodo, reikia kitų žavėjimosi ir paklusnumo, meilės įrodymų. Išauga įžeidumas, skubotumas, konkurencingumas ir noras laimėti. Todėl gali prireikti pastangų nepradėti ginčo lygioje vietoje, pripažinti savo klaidą. Problemos santykiuose gali kilti dėl nesuvaldyto egocentrizmo. Gera pozicija pasirinkto tikslo siekimui, nukreipiant savo energiją konstruktyvia vaga, suvaldant poreikį dominuoti, jei dėl tikslo dirbama kartu su kitais.

Gegužės 4 d. 01:32 Jupiterio sekstilis su Plutonu, veikimas nuo balandžio 27 d. iki gegužės 9 d. Šis aspektas veikia globaliu mastu, nurodo į laikotarpį, palankų tvarkos įvedimui sociume. Asmeniniame lygmenyje leidžia koreguoti tikslus, gyvenimo kryptį. Tai geras metas išanalizuoti savo talentus, pasiaiškinti, kaip juos galima vystyti, tobulinti, daryti efektyvesniais. Tuomet pokyčių motyvacija turėtų būti gilesnė, nei tiesiog ambicijos, kurių vedami galime pasiekti tik trumpalaikę sėkmę. Dažnai šis aspektas sutampa su sėkme profesijoje, paaukštinimu pareigose arba tiesiog leidžia ištaisyti situacijas ir aplinkybes, apsunkinančias gyvenimą. Tai puikus laikas tobulėti. Jeigu atsiranda galimybė kažką gyvenime pakeisti, patobulinti, protinga būtų ja pasinaudoti – rezultatas gali pranokti lūkesčius. Šių dienų ryžtas, tikėjimas ir darbštumas atneš pelnytus stebuklus ateityje.

Gegužės 4 d. 18:46 Marso sekstilis su Uranu, veikimas nuo balandžio 30 d. iki gegužės 7 d. Šis aspektas energetiškai intensyvus, suteikiantis galimybę veikti greitai, naujoviškai, kūrybingai. Palankus iniciatyvos prisiėmimui bendruose darbuose, naujų metodų taikymui. Galimas kažkokios problemos išsprendimas imantis veiksmų. Polinkis jaustis laisvai ir nepriklausomai tiek darbuose, tiek santykiuose.

Gegužės 5 d. 10:21 Saulė jungtyje su Uranu, veikimas nuo balandžio 30 d. iki 16 d. Šis aspektas yra pagrindinis užtemimų horoskopuose. Paskutinę 2022 metų balandžio savaitę įžengėme į „užtemimų sezoną“. Užtemimas yra ne tik data, bet ir laikotarpis – maždaug dvi savaitės iki pirmojo „sezono“ užtemimo (balandžio 30 d.) ir savaitė po paskutinio „sezono užtemimo“ (gegužės 16 d.) datos. Šiuo laikotarpiu gyvenimas yra intensyvesnis, pasireiškia mūsų asmeninei evoliucijai svarbūs dalykai. Todėl stebėkime, kas vyksta aplinkoje ir viduje, nenuvertinkime to svarbos. Galime gauti galimybę pakeisti įprastus scenarijus ir pakreipti dalykų eigą konstruktyvesne linkme.

Šio laikotarpio situacijose bus svarbi asmeninė pozicija, nuomonė ir veiksmas, paremtas asmeniniu įvykio supratimu ir savo interesais. Tai metas, kai reikia klausytis savo širdies ir tik jos! Gali susiklostyti nestandartinės situacijos, kuriose teks imtis iniciatyvos arba atvirkščiai – nereaguoti į provokacijas. Šis aspektas atneša nestabilumą ir galbūt tam tikras aplinkybes ar problemas, su kuriomis turėsime dar susidurti. Gali iškilti įvairių netikėtumų, nepasitenkinimo savimi. Tai nuotaikų kaitos metas. Galimi netikėti gyvenimo vingiai, kurie kels nerimą. Vertėtų vengti spontaniško elgesio, emocinių sprendimų, dėl kurių vėliau galite pasigailėti.

Apskritai, Saulė ir Uranas, horoskope formuodami jungties (konjunkcijos) aspektą, orientuoja asmenybę į kūrybiškumą, viešųjų ryšių formavimą ir palaikymą, taip pat energingą veiklą visuomenėje.

Gegužės 6 d. 09:01 Merkurijaus sekstilis su Venera, veikimas nuo balandžio 30 d. iki gegužės 10 d. Merkurijus ir Venera – panašaus greičio planetos. Žodis, supratimas ir forma, galimybė susitarti, įforminti susitarimą, pokyčius. Lengviau perteikti savo jausmus. Kadangi Rahu Jautyje, tai, kas bus sukurta, įforminta, galios ilgą laiką, taps pagrindu ateičiai. Kadangi kalbama apie užtemiminį laikotarpį – tai galios dar ilgiau.

Gegužės 7 d. 12:47 Saulės sekstilis su Marsu, veikimas nuo balandžio 15 d. iki birželio 3 d. Šis aspektas veikia ilgai kaip šansas susitvarkyti esant bet kokiam nepritekliui. Palankus saviraiškai, iniciatyvos prisiėmimui, dinaminėms praktikoms ir tiesiog judėjimui. Padeda organizacinėje veikloje. Tai konstruktyvus veiksmas veikloje, pagalba disciplinuojant save.

Gegužės 10 d. 14:47 Merkurijus tampa RETROGRADINIU, iki birželio 3 d. bus atbulas (R)

Retrogradinis Merkurijus (iš lot. retrogradus „einantis atgal“) yra astronominis reiškinys, kuomet ši planeta ima judėti priešinga Zodiako ženklų sekai kryptimi. Merkurijaus retrogradas yra pasikartojantis reiškinys. Vidutiniškai per vienerius metus nutinka maždaug trys tokios planetos padėtys, kurių kiekviena trunka apie tris savaites. Šiais metais yra trys tokie laikotarpiai. Vienas jau praėjo, vyko nuo 2022-01-14 iki 2022-02-25, šitas – antrasis. Trečiasis – tai laikotarpis nuo 2022-09-10 iki 2022-10-01. Ketvirtasis vyks 2022 ir 2023 metų sandūroje (nuo 2022-12-29 iki 2023-01-18).

Planetų lentelėse (efemeridėse) retrogradinės fazės pradžia žymima simboliu R, kuomet Merkurijus vėl ima judėti įprasta kryptimi – D (direkcinis).

Merkurijus – planeta, atsakinga už kontaktus, netolimas keliones, sutarčių sudarymą, kasdienį bendravimą, informacijos rūšiavimą, mąstymo būdą, sugebėjimą suprasti ir perduoti savo mintis.

Retrogradiniu periodu Merkurijus elgiasi neįprastai, tarsi sugrąžindamas mus prie to, kas buvo neužbaigta, neapgalvota ir nesutvarkyta. Kadangi jo veikimas retrogradiniu laikotarpiu yra nukreiptas priešingai laiko ašiai, tai yra iš ateities į praeitį, tokiais laikotarpiais geriau spręsti būtent praeities užduotis. O jeigu tenka pradėti ką nors naujo – pavyzdžiui, parašyti straipsnį, įsidarbinti, pasirašyti sutartį – gali vykti netikėtumai ir komplikacijos. Pavyzdžiui, galima derėtis dėl vienų darbo sąlygų, bet gauti visiškai kitokias, dažniausiai mažiau patrauklias; pasirašyti sutartį ir tik vėliau sužinoti, kad neatidžiai ją perskaitei ir pagal vieną punktą turi vykdyti tai, kas visiškai ne tavo kompetencijoje; susitarti dėl susitikimo, kuris neįvyks ir pan. Nauja pažintis retai kada bus ilgalaikė. Kelionė atneš netikėtumų, vėlavimų, kliūčių. Dokumente, kurį pasirašysite, bus klaidų, praleidimų, keisis sutarties sąlygos. Visi tie, kurių veikla susijusi su reakcija, sumanumu, judesių koordinavimu, turėtų būti ypač atidūs ir saugotis naujų pratimų, maršrutų ar naujo automobilio įvaldymo.

Šiuo metu daug protingiau grįžti prie senų reikalų ir juos sutvarkyti. Merkurijus greičiausiai suteiks jums tokią galimybę. Galbūt tai yra redagavimas straipsnio, kurį parašėte prieš porą metų ir prastai įvertinote, o dabar norite jį išspausdinti su nedideliais pataisymais. Arba archyvo rūšiavimas. Arba susitimai su senais draugais. Šis „retroaktyvumas“ gerai veikia Merkurijaus retrogrado laikotarpiais.

Rašykite prisiminimus, revizuokite praeitį naudodami įvairias psichotechnikas, užbaikite darbus, ieškokite priežasties, atnaujinkite senas pažintis, redaguokite, perrašykite, o svarbiausia – neskubėkite nieko pradėti. Tai energijos kaupimo laikotarpiai. Tai metas „rinkti akmenis“.

Gegužės 11 d. 02:22 JUPITERIS pereina į AVINĄ iki spalio 28 d. Jupiteris – „didelės laimės“ planeta klasikinėje astrologijoje, jis susijęs su visais toliais, kuriuos mes stengiamės pasiekti. Jis valdo mūsų keliones iki jų, visus augimo ir vystymo procesus, kurie yra būtini, kad tuos tolius pasiektume. Tačiau jis nieko nežada ir negarantuoja, kad mes prie jų galėsime priartėti. Be to, jis palieka mums teisę pasirinkti, ar tie toliai bus susieti su asmeniniu augimu, ar su auginimu iliuzinio supratimo apie save ir pasaulį.

Jupiteris apeina Zodiako ratą per 12 metų, toks yra jo ciklas. Keliaudamas per ženklus, jis nuosekliai išryškina vieną temą po kitos, kurioje galima paaugti arba užauginti tam tikrą įsivaizdavimą apie save ir pasaulį. 2022-aisiais metais jis kelis kartus kerta ribą tarp Žuvų ir Avino, šitaip nužymėdamas bendrą visiems perėjimą iš vieno ciklo į kitą, nes Žuvys užbaigia ratą, o Avinas jį pradeda. Tai reiškia, kad galimi nauji žingsniai link savo svajonių išpildymo, savo naujų vidinių briaunų atradimo ir savirealizacijos visuomenėje. Tai individualaus augimo naujos pakopos. Tačiau tai ir naujų apsigavimų pradžia. Taigi, kas tai bus per kelionė, priklausys nuo besibaigiančio ciklo, jo rezultatų. Šiais metais mes klojame pamatą naujam 12-os metų ciklui. Todėl būtų prasminga padaryti teisingas išvadas apie savo asmeninį augimą, pasirinktą augimo sritį bei tikslus, įvertinti senus lūkesčius ir esamą realybę.

Gegužės 15 d. 21:48 Saulės kvadratūra su Saturnu, veikimas nuo gegužės 10 d. iki 20 d. Šis aspektas susietas su tendencijomis, kurias „fiksuoja ir paleidžia į gyvenimą“ šio „sezono“ užtemimai. Jis formuoja niūrią atmosferą, yra susietas su nerimu, padidintu atsargumu, nepasitikėjimu savimi ir gyvenimu. Tai vidinių ir išorinių apribojimų aspektas. Jeigu šiuo laikotarpiu sušlubuoja sveikata, vertėtų skirti sau ar artimajam tinkamą dėmesį, nes yra tendencija net menkam peršalimui pereiti į chronišką ligą. Esant tokiam aspektui, vertėtų nusiteikti gyventi ne optimistiškai ar pesimistiškai, o realistiškai. Tuomet bet kokie šiame aspekte užkoduoti sunkumai bus išgyvenami lengviau.

Gegužės 15 d. 22:14 Saulės sekstilis su Neptūnu, veikimas nuo gegužės 11 d. iki 18 d. Šių planetų sąveika suteikia įkvėpimo, fantazijos, pakylėjimo būsenų. Tai didelio psichologinio jautrumo aspektas, susijęs su gebėjimu teigiamai veikti kitų psichinę būseną. Neigiama šios sąveikos pusė – svajingumas, klajonės debesyse, atsiribojimas nuo realaus gyvenimo.

Gegužės 16 d. 07:14 įvyks PILNATIS JAUTIS-SKORPIONAS kartu su visišku Mėnulio užtemimu SKORPIONO 26 laipsnyje (07:11). Mėnulis bus šalia Ketu kvadratūroje su Saturnu. Akcentas į skausmingiausias gyvenimo realijas, kurios reikalauja giluminės transformacijos.

Šiо sezono užtemimų laikotarpyje galbūt reikės priimti naują realybę, peržiūrėti planus, prisitaikyti prie kažkokių pokyčių dėl naujų aplinkybių. Savaitę po užtemimo gali pasimatyti naujos perspektyvos asmeninėje ir verslo partnerystėje, kūrybinėje realizacijoje.

Gegužės 18 d. 09:33 Marso jungtis su Neptūnu, veikimas nuo gegužės 11 d. iki 24 d. Veikiant šiam aspektui, gali atsirasti ar sustiprėti dvasinio augimo, altruistinių darbų poreikis. Tačiau įsiaudrina vaizduotė, išdidinamos baimės. Tai geras metas siekti užsibrėžtų, idealistinių tikslų. Rekomenduotinas atsargumas ir budrumas, padidėja apgavysčių tikimybė.

Gegužės 19 d. 15:11 Saulės trigonas su Plutonu, veikimas nuo gegužės 15 d. iki 22 d. Plutono aspektai su Saule orientuoja žmogų į kryptingus pasiekimus su didele tikimybe šiame procese pasikeisti negrįžtamai. Plutonas skatina asmenybės transformaciją ir jos dvasinį augimą. Geras aspektas įsitraukimui į didelius kolektyvus, projektus, kad prisidėti prie visuomenei naudingų, progresyvių darbų, kad išbandyti save, įgyti autoritetą. Šiuo metų vyraujančios temos įtvirtinamos sociume.

Gegužės 20 d. 04:32 Merkurijaus (R) sekstilis su Jupiteriu, veikimas nuo gegužės 11 d. iki 24 d. Tokiais laikotarpiais lengviau sekasi kažką suprasti bei paaiškinti. Sėkmingi bus susirinkimai, skirti pasiaiškinti kažkokio bendro projekto ateities gaires ar pan.

Gegužės 21 d. 04:22 Saulė pereina į Dvynius iki birželio 21 d. Erdvėje įsivyrauja mentalinis fonas: sprendžiant savo gyvenimo dėlionę mums dažniau prireikia intelekto, artimųjų, bendravimo pagalbos. Žmonės tampa protingesni, siekia žinių ar tiesiog ieško informacijos, atsakymų į rūpimus klausimus. Laikotarpis iki birželio 3 d. (kol Merkurijus retrogradinis, žr. aukščiau) palankus santykių su artimaisiais harmonizavimui, grįžimui prie neužbaigtų intelektinių darbų, studijoms, egzaminų laikymui, disertacijos gynimui ir pan. Tai įvairių derybų ir susitarimų metas. Puikus literatūriniams darbams, rašymui, skaitymui ir informacijos įsisavinimui. Paprastai tiesiog traukia tai daryti.

Gegužės 21 d. 22:17 Saulės jungtis su Merkurijumi (R), veikimas nuo gegužės 18 d. iki 23 d. Šis aspektas išryškina kažkurią temą, kuri turi būti iškomunikuota, suprasta. Tai gali būti žmogus iš praeities, senas darbas ar mintis, kuri gali pareikalauti jūsų dėmesio ar išsprendimo.

Gegužės 23 d. 01:15 Marso sekstilis su Plutonu, veikimas nuo gegužės 15 d. iki 26 d. Visi Marso ir Plutono aspektai yra dinamiški. Jie skatina naudoti spaudimą,  jėgą. Todėl jų veikimo laikotarpiu vertėtų kultivuoti savyje geranoriškumą kitų žmonių atžvilgiu. Laikotarpis gali padovanoti tvirtumą siekiuose, gerą produktyvumą. Veiksmas bus efektyvus – ko žmogus besiimtų.

Gegužės 23 d. 11:05 Saulės sekstilis su Jupiteriu, veikimas nuo gegužės 20 d. iki 26 d. Saulė ir Jupiteris – planetos panašaus veikimo. Abi dvi modeliuoja siekį judėti pirmyn į pasaulio pažinimą, savęs kaip individualybės atskleidime. Šis aspektas palankus bet kokiai veiklai su didele tikimybe priartėti prie savo svajonės išsipildymo. Pavojus čia būtų savo jėgų pervertinimas. Geras laikas altruistinei veiklai. Tai galimybė žmogui išreikšti savo individualybę siekyje tobulėti.

Gegužės 24 d. 06:26 Merkurijaus (R) sekstilis su Marsu, veikimas nuo gegužės 19 d. iki 29 d. Protas tampa aštresnis, pasireiškia įžvalgumas. Geras laikas konstruktyviems veiksmams, savo nuomonės išaiškinimui, pagrindinių akcentų sudėliojimui.

Gegužės 24 d. 14:05 Veneros sekstilis su Saturnu, veikimas nuo gegužės 21 d. iki 26 d. Šis aspektas padeda save disciplinuoti, kantriai dirbti, laikytis žodžio. Jis yra geras ilgalaikių susitarimų įforminimui.

Gegužės 25 d. 02:17 Marsas pereina į Aviną iki liepos 5 d. ir šiame kelyje šio mėnesio 29 d. susijungs su Jupiteriu. Esant šiai Marso pozicijai, žmonės tampa energingesni ir ryžtingesni, yra susitelkę į rezultatą ir stengiasi jį pasiekti kuo greičiau. Jie tampa aistringesni, nekantrūs, išdidesni, daugiau juda, garsiau kalba, nuolat kažką daro, kažko siekia. Tokiu laikotarpiu žmonės ima aktyviai veikti, pasisako už teisingumą. Daug jėgų gali būti nukreipta į savo meistriškumo demonstravimą, todėl noriai dalyvaujama įvairiose varžybose, konkursuose. Reikia turėti omenyje, kad Marsas Avine nėra linkęs tramdyti savo impulsų, todėl net ir esant teigiamai aspektacijai juntama įtampa, kuri gali bet kurią akimirką sprogti. Šiuo laikotarpiu pradėtai veiklai gresia krizė, nes Marsas Avine nėra tinkamas sistemingam, kryptingam darbui. Pradžia bus audringa ir daug žadanti, tačiau jei neatsiras vykdytojų, gebančių pratęsti ir užbaigti reikalą, iniciatorius tiesiog tyliai pradings be žinios. Šiuo metu, tiek esant teigiamiems, o ypač neigiamiems aspektams, reikėtų vengti skubotų išvadų ir sprendimų, neduoti neapgalvotų pažadų. Kyla pavojus prisiimti daugiau, nei galite pakelti. O gi Marso ir Jupiterio jungtis (29 d.) laikoma įtemptu aspektu. Čia Marso jėga, ryžtas ir greitas veikimas susijungia su Jupiterio plėtra ir gyva energija. Viena vertus, planetos neblogai viena kitą papildo, bet vis tiek tokia aktyvi konfliktuojančių planetų sąveika yra tarsi sprogimas, kurio rezultatai gali būti nenuspėjami. Reikėtų vengti neapgalvotų veiksmų, rizikingų nuotykių, nepervertinti savo galimybių.

Gegužės 25 d. 21:50 R-Merkurijaus trigonas su Plutonu, veikimas nuo gegužės 20 d. iki birželio 14 d. Žodis įgyja svorį, bendravimas tampa laisvesnis, nes mažiau baimių reikšti save. Galimybė išleisti įtampą, nukreipti ją konstruktyviai. Aspektas, padedantis susikaupimui, kryptingam darbui, tyrinėjimui, asmeninių problemų sutvarkymui, atviram pokalbiui su brangiu žmogumi.

Gegužės 27 d. 09:28 Veneros kvadratūra su Plutonu, veikimas nuo gegužės 24 d. iki 27 d. Vyrauja tendencija jausmų proveržiui, negebėjimas susilaikyti. Padidėja poreikis atlikti darbą tobulai, kas realybėje sunkiai pasiekiama. Tai aspektas intensyvių vidinių išgyvenimų, dėl kurių galimas ryžtingas santykių nutraukimas, kažkokie kiti neapgalvoti ir lemtingi žingsniai. Todėl svarbu laiku prisiminti ir panaudoti savo vidinių audrų harmonizavimo būdus, kad atsirastų galimybė blaiviai įsivertinti dėl kardinalaus veiksmo reikiamybės.

Gegužės 28 d. 17:46 Venera pereina į JAUTĮ iki birželio 23 d. Šiuo metu žmonės nori ramybės ir komforto, todėl stengiasi juo save apsupti. Tai palankus metas verslo ir finansiniams reikalams, taip pat kūrybai. Stabilumas karaliauja ir partnerystėse, stiprėja seni santykiai, apdairiai užmezgamos naujos pažintys. Labai palankus metas meilei, artimųjų pamaloninimui. Šiomis dienomis stiprėja savininkiškumo jausmas, todėl geriau nesuteikti priežasties pavydui ir nebandyti partnerio jausmų dėl tvirtumo – tai bus vertinama kaip nepasitikėjimas ar meilės stoka. Apetitas šiuo metu didėja, todėl turėtumėte nepamiršti apie vidinius saugiklius, kad vėliau nereikėtų kovoti su papildomais kilogramais. Norai šiuo metu dažnai neatitinka galimybių, o tai natūraliai veikia nuotaiką. Žmonės gali taip pasinerti į savo išgyvenimus, kad tai paveiks jų darbą, visą būtį. Skirtingai nei esant Veneros tranzitui per Aviną, kai gali būti audringas skandalas, tačiau pyktis greitai dingsta, esant Veneros tranzitui per Jautį, santykių aiškinimasis gali gerokai užsitęsti. Šiuo metu viskas priimama daug giliau ir rimčiau.

Gegužės 30 d. 14:30 JAUNATIS Dvynių 10 laipsnyje.

 

D. S.D. ASPEKTAS LAIKAS VEIKIMAS LAIPSNIS
01 S Veneros jungtis su Jupiteriu 00:13 (04)27 – 03 28°Žuvų
01 S Veneros sekstilis su Plutonu 13:37 (04)27 – 03 29° Žuvų – Ožiaragio
02 Pr Veneros ingresija į AVINĄ 19:10 iki (05)08
04 A Jupiterio sekstilis su Plutonu 01:32 (04)27 – 09 29° Žuvų –Ožiaragio
04 T Marso sekstilis su Uranu 18:46 (04)30 – 07 15° Žuvų – Jaučio
05 K Saulės jungtis su Uranu 10:21 (04)30 – 16 15° Jaučio
06 Pn Merkurijaus sekstilis su Venera 09:01 (04)30 – 10 05° Avino ir Dvynių
07 Š Saulės sekstilis su Marsu 12:47 (04)15 – (06)03 17° Žuvų ir Jaučio
09 Pr PRIEŠPILNIS 00:21 19°Liūto
10 A Merkurijus tampa retrogradinis – R 14:47 iki (06)03 05° Dvynių
11 T Jupiterio ingresija į AVINĄ 02:22 Iki (10)28
15 S Saulės kvadratūra su Saturnu 21:48 10 – 20 25° Jaučio ir Vandenio
15 S Saulės sekstilis su Neptūnu 22:14 11 – 18 25° Jaučio ir Žuvų
16 Pr PILNATIS IR MĖNULIO UŽTEMIMAS 07:14

07:11

26° Skorpiono
18 T Marso jungtis su Neptūnu 09:33 11 – 24 25° Žuvų
19 K Saulės trigonas su Plutonu 15:11 15 – 22 29° Jaučio ir Ožiaragio
20 Pn R-Merkurijaus sekstilis su Jupiteriu 04:32 11 – 24 02° Dvynių ir Avino
21 Š Saulės ingresija į DVYNIUS 04:22 iki (06)21
21 Š Saulės jungtis su R-Merkurijumi 22:17 18 – 23 01° Dvynių
22 S DELČIA 18:43 02° Žuvų
23 Pr Marso sekstilis su Plutonu 01:15 15 – 26 29° Žuvų ir Ožiaragio
23 Pr R-Merkurijaus ingresija į JAUTĮ 01:15
23 Pr Saulės sekstilis su Jupiteriu 11:05 20 – 26 03°  Dvynių ir Avino
24 A R-Merkurijus sekstilyje su Marsu 06:26 19 – 29 30° Jaučio ir Žuvų
24 A Veneros sekstilis su Saturnu 14:05 21 – 26 26° Avino ir Vandenio
24 A Marso ingresija į AVINĄ 02:17 iki (07)05
25 T R-Merkurijaus trigonas su Plutonu 21:50 20 – (06)14 29° Jaučio ir Ožiaragio
27 Pn Veneros kvadratūra su Plutonu 09:28 24 – 27 29° Avino ir Ožiaragio
28 Š Veneros ingresija į JAUTĮ 17:46 iki (06)23
29 S Marso jungtis su Jupiteriu 13:30 21 – (06)05 04° Avino
30 Pr JAUNATIS 14:30 10°Dvynių

 

Nina Kolesnikovienė, 2022