2022 BALANDIS

Balandžio 1 d. 09:24 įvyks JAUNATIS AVINO 12 laipsnyje

Mėnesio pradžioje Saulė, Merkurijus ir Chironas susijungia Avine. Šią konfigūraciją fiksuoja 1 d. Jaunatis, padiktuodama mėnesio temą: PASIRINKIMAS. Saulė apšviečia mūsų skausmingas vietas (Chironas), kad būtų padarytos išvados (Merkurijus) ir svarbus pasirinkimas (Chironas). Norint tobulėti, turėsime kažką pasirinkti savo situacijoje, susitaikyti, susitarti. Tam susidaro palankios sąlygos. Todėl tampa labai svarbūs pasirinkimų motyvai ir sugebėjimas klausyti bei girdėti kitą, ne tik save. Taip pat šiuo laikotarpiu galime išgirsti svarbią žinią.

Balandžio 5 d. 04:51 Marso jungtis su Saturnu, veikimas nuo kovo 28 d. iki balandžio 9 d.

Saturnas nubrėžia ribas, pristabdo, struktūruoja, sudrausmina, o Marsui reikia veikti. Šis aspektas padeda veikti koncentruotai arba veiksmas yra stabdomas, jaučiamas bejėgiškumas. Galimas sudrausminimas, apribojimų įvedimas. Tai geras aspektas sunkiam darbui, ištvermei, pasipriešinimui. Galima mėginti valingai nukreipti save kryptingam veiksmui, bet jau po 5 d. Šis aspektas gali realizuotis kaip psichologinis ar fizinis spaudimas. Apskritai, klasikinėje astrologijoje šios planetos yra abidvi „piktos“, jos stabdo procesą, kelia didelę įtampą. Bet koks pasvertas sprendimas, išmintingas susitarimas, paaiškinimas – ėjimas į priekį.

Balandžio 5 d. 18:17 Venera pereina į Žuvis iki gegužės 28 d.

Šitoje pozicijoje Venera yra maksimaliai jautri, emocionali, mylinti, romantiška. Jos silpnybė šiame ženkle – vidinis nestabilumas. Sunku rinktis, nes sunku bet ką aiškiai įvertinti. Pavaldumas emocijoms, jausmams – žmonės linkę tiesiog jausti. Imlumas poveikiui. Gili užuojauta, gailestingumas, psichologizmas, supratingumas.

Balandžio 7 d. 15:37 Merkurijaus sekstilis su Saturnu, veikimas nuo balandžio 5 d. iki 8 d.

Šis aspektas figūruoja kaip pagalba sprendžiant valią blokuojančias, stabdančias situacijas. Padeda disciplinuoti protą, numatyti veiksmus ateičiai, iškomunikuoti sąlygas. Tikslumas ir disciplina struktūruoja mąstymą ir kalbą. Lengviau susikalbėti, sudėti taškus, daryti išvadas, planuoti ateitį, įforminti santykius. Tinkamas laikas deryboms.

Balandžio 7 d. 20:31 Marso kvadratūra su Rachu / Ketu, veikimas nuo kovo 27 d. iki balandžio 11 d.

Veiksmas neatneša reikiamo rezultato, neatitinka gyvenimo realybės. Susidaro situacijos, reikalaujančios veiksmų peržiūros.

Balandžio 10 d. 11:45 Merkurijaus kvadratūra su Plutonu, veikimas nuo balandžio 8 d. iki 11 d.

Protas ir mintys tampa aštresni. Polinkis reguliuoti aplinkybes pagal save. Kažkas reguliuoja, kažkas tyliai paklūsta – tokios yra šio aspekto dvi raiškos. Tiesmukumas, neetiškas bendravimas, kalbama nieko neslepiant, taip, kaip yra.

Balandžio 11 d. 05:09 Merkurijus pereina į Jautį iki balandžio 30 d.

Iki pat balandžio 30 d. užtemimo Merkurijus bus Jautyje kartu su tokiais svariais objektais, kaip Uranas, Rachu, o nuo 20 d.  – su Saule.

Merkurijus Jautyje siekia įforminimo, sprendžia konkrečius uždavinius. Kontaktams reikia daugiau laiko, sunkiau išgirsti kitą. Svarbūs tampa faktai, praktika ir asmeninė nuomonė. Darbų pagrindu tampa patirtis. Sėkmingai kuriamos metodikos, atliekamos praktikos. Kas suprasta, sėkmingai taikoma praktikoje. Pasireiškia kategoriškumas, sunku atsisakyti savo pozicijos, pašnekovą nors ir girdime, bet juo nepasitikime. Gali nuskambėti neginčytinos tiesos, lemiančios tolesnę gyvenimo eigą.

Balandžio 12 d. 17:42 Jupiterio jungtis su Neptūnu, veikimas nuo kovo 20 d. iki balandžio 30 d.

Tiksli jungtis Žuvų dviejų valdovų Jupiterio ir Neptūno, nors jau nuo kovo 20 d. buvo jaučiamas šio aspekto poveikis dėl šalia esančio, aspektą aktyvinančio Merkurijaus, o nuo balandžio 22 d. prie planetų prisijungs Venera, toliau transliuojant Žuvų energiją iki pat mėnesio pabaigos.

Jupiterio ir Neptūno jungtis Žuvyse – retas reiškinys, paskutinį kartą toks aspektas buvo prieš 166 metus. Apskritai, šios planetos jungiasi kas 12 metų, bet šiame ženkle kartu jos buvo tik 1856 metais.

Kai Jupiteris paliečia planetą, tos planetos tema išdidinama, Jupiteris praplečia jos veikimą. Taip buvo 2020 metais, kai Jupiteris susijungė su Plutonu ir buvo atrakinti transformaciniai procesai dideliu mastu (Plutonas), prasidėjo galingi, negrįžtami procesai. Dabar Jupiteris išdidina, ištransliuoja į sociumą Neptūno poveikį, visi esame apimti giliausių išgyvenimų, priversti taikytis prie naujosios realybės (Neptūnas). Neptūnas, be Dievo Meilės – aukščiausios jo raiškos, neišvengiamai yra ir visas vandenynas jausmų, įvairių išsigalvojimų, fantazijų. Tai tas sluoksnis, kuris mus atskiria nuo dieviškosios išminties, Jo Meilės. Viskas persipina, todėl kažkieno realybė – tai gilūs išgyvenimai, kažkas šiuo metu gauna įkvėpimą darbams, o yra kas stengiasi išgirsti Jį atskirtyje ar savo kasdienybėje, mokosi būti nepaveikiamas išliekant žmogumi. Kaip konkrečiai šis aspektas reiškiasi asmeniniame gyvenime, priklauso nuo sielos amžiaus, įgytos dvasinės patirties, karminių užduočių. Šis aspektas – tai stipri energijų srovė, skirta mūsų pasaulio ir kiekvienos sielos apsivalymui. Ji iškelia tai, kas paslėpta.

Jupiteris eina ir į sekstilį su Plutonu (tikslus aspektas gegužės 3 d.) – vadinasi, einama į „protrūkio“ suvaldymą. Šiemet kolektyvinės planetos Uranas, Neptūnas, Plutonas – išreikštos, sąveikauja tarpusavyje. Kas irgi būna retai. Tai nurodo į globalius procesus, taip vadinamą perėjimą į kitą laikmetį. Šių planetų energijos pagal savo prigimtį yra griaunančio poveikio, nes jos yra už mūsų supratimo ribų. Saturnas, laikantis ir apsaugantis mūsų realybę, tarsi patiria spaudimą iš jų pusės, patiria pokyčius, nes tiesiog atėjo laikas keisti pačią realybę, t. y. pačią gyvenimo struktūrą, sistemas – Saturną.

Balandžio 13 d. 08:14 Saulės sekstilis su Saturnu, veikimas nuo balandžio 11 d. iki 15 d.

Vyraujančios temos įtvirtinimas taikant discipliną, tam tikrus apribojimus, taisykles. Koncentracija į praktinius klausimus. Išauga noras sutvarkyti, užbaigti esamus darbus.

Balandžio 15 d. Lilit pereina į Vėžį iki 2023-01-08

Apie Lilit Vėžyje galite paskaityti čia: http://dangausmisterijos.lt/lilit-juodasis-menulis-vezyje/

Balandžio 15 d. 06:05 Marsas pereina į Žuvis iki gegužės 24 d.

Marsas Žuvyse negali pilnai išreikšti savo jėgos. Čia jis labiau reiškiasi kaip paklusnumas, priimant aplinkybes tokias, kokios jos yra, slepiant savo tikruosius motyvus. Galimas energijos nepakankamumas, poreikis atsitraukti nuo gyvenimo realijų. Dirbama netolygiai – tai tyliai ir iš lėto, tai aktyviau. Slopinama valia, iniciatyva, savivertė. Būtų prasminga įsitraukti į veiklą, susijusią su pagalba žmonėms. Tai harmonizuos nuotaiką, atstatys savivertę – tokiam Marsui svarbiausia jaustis ir būti reikalingu. Geras metas psichologinėms paieškoms, kūrybai, meditacijai.

Balandžio 16 d. 21:55 įvyks PILNATIS, AVINAS-SVARSTYKLĖS 27 laipsnis

Nuo šios pilnaties palaipsniui įeiname į užtemimų zoną. Ima formuotis būsenos ir situacijos, kurių peržiūra svarbi asmeniniam dvasiniam augimui, sielos evoliucijai. Taip pat nuo šiol Plutonas ima stabdyti savo judėjimą iki 29 d., kuomet taps atbulas. Akcentas į skausmingiausias gyvenimo realijas, kurios reikalauja giluminės transformacijos.

Balandžio 18 d. 04:09 Merkurijaus sekstilis su Venera, veikimas nuo balandžio 12 d. iki 25 d.

Merkurijus ir Venera – panašaus greičio planetos. Žodis, supratimas ir forma, galimybė susitarti, įforminti susitarimą, pokyčius. Lengviau perteikti savo jausmus. Kadangi Rahu Jautyje, tai kas bus sukurta, įforminta, galios ilgą laiką, taps pagrindu ateičiai. Gali pasireikšti užsiciklinimas ties savo nuomone, nepasitikėjimas kitais, poreikis išsiskirti savo pranašumu.

Balandžio 18 d. 07:51 Merkurijaus jungtis su Uranu, veikimas nuo balandžio 15 d. iki 20 d.

Įžvalgumas, išradingumas, netikėti gyvenimo vingiai, galimas naujovių diegimas susitarimuose. Drąsa mintyse ir žodžiuose. Galima apčiuopti savo kryptį.

Balandžio 18 d. 18:14 Saulės kvadratūra su Plutonu, veikimas nuo balandžio 15 d. iki 20 d.

Aplinkybės diktuojamos, bet iš psichikos gelmių kyla maištas. Netikėtos reakcijos, neadekvatumai siekiant griovimo arba išsilaisvinimo. Konfliktiškumas, noras paveikti kitus ir aplinkybes. Asmeniniai planai konfliktuoja su kolektyviniais, galimas konfliktas su jums svarbiais autoritetais.

Balandžio 20 d. 05:24 Saulė pereina į Jautį iki gegužės 21 d.

Jautis – gyvybės kupinas ženklas, kuriame formuojasi ateities aplinkybės, nes šiuo ženklu juda Uranas ir Rahu bei vyks užtemimai, ilgainiui fiksuojantys pokyčius. Jautis mažiausiai turi ką bendro su pokyčiais. Priešingai, jis orientuotas į išsaugojimą to, kas yra. Urano ir kitų transsaturninių planetų poveikį jis patiria itin skausmingai. Kadangi Uranas Jautyje, šiuos pokyčius reikia kažkaip įveikti. Rahu Jautyje nukreipia vadovautis vertybėmis, sukurti save naujai, sunkioje akimirkoje nenusisukti nuo gėrio.

Balandžio 21 d. 13:29 Saturno kvadratūra su Rachu / Ketu, veikimas nuo kovo 20 d. iki gegužės 16 d.

Fiksuojamas nepraeinamumas, kažkokios tiesos priėmimas be galimybės tai pakeisti. Tai tarsi siena, kurios, atrodo, neįmanoma įveikti. Tokios ir nuotaikos. Saturnas pakimba ilgainiui be aspektų. Laikotarpis, kai kažką turėsime priimti kaip duotybę.

Aštriai jaučiamos niūrios nuotaikos. Atsiranda kažkokie atidėliojimai, atrodo, susitarti neįmanoma, nors reikėtų ir yra galimybė. Sekstilis – galimybių aspektas, jo pagalba galima pasinaudoti, o galima to ir nedaryti. Balandį jų pilna. Atrodo, labai daug kas priklauso nuo žmogaus valios… Merkurijaus sekstilis su Neptūnu ir Jupiteriu, trigonas su Plutonu – geri aspektai, padedantys suprasti, užjausti, pamatyti povandeninius dalykus bei perspektyvą, skatinantys psichologizmą, supratingumo raišką. Tačiau ar tai darysime? Jei susidūrėte su, rodos, neįveikiama problema, prasminga būtų įjungti valią ir pamėginti ją išspręsti. Turėtų pasisekti, balandis kupinas galimybių. Kaip žmogus pakreips, taip ir bus. Darbiniai reikalai išeina į pirmą planą. Iškylančios problemos reikalauja laiko ir objektyvumo.

Balandžio 29 d. 21:35 Plutonas ima judėti atbulai Žemės atžvilgiu iki spalio 27 d.

+/- dvi savaitės iki ir po Plutono 29 d. apsisukimo ima vykti rimti procesai, nukreipti į giluminę transformaciją. Gali keistis vadovai, vykti lemtingi įvykiai. Paprastai tokiais laikotarpiais žmogus ima mąstyti apie savo gyvenimo laikinumą, ima labiau vertinti gyvybę. Palankus metas atsisukti į save ir daryti išvadas apie tai, kas keitėsi vidiniame ir išoriniame gyvenime nuo 2022-01-06 iki dabar, įgyjant patirtį auginti vidinę jėgą. Plutonas judėti tiesiogiai vėl pradės 2022-10-08.

Balandžio 30 d. 23:28 (23:42) įvyks JAUNATIS ir SAULĖS UŽTEMIMAS JAUČIO 11 laipsnyje.

Saulės ir Mėnulio užtemimai nuolat vyksta su milžiniško kosminio laikrodžio reguliarumu milijonus metų nuo tada, kai Žemė ir Mėnulis rado savo vietas Saulės sistemoje. Senovės kinų tekste „shu jing“ yra įrašas apie tai, kaip „dangiškasis drakonas prarijo dienos šviesą“ – tai anksčiausiai paminėtas saulės užtemimas, įvykęs daugiau nei prieš 4000 metų. Nuo tada Saulės ir Mėnulio užtemimai buvo laikomi svarbių įvykių, kurie įvyks pasaulyje, pranašais.

Pirmasis 2022 metų Saulės užtemimas įvyks paskutinę balandžio dieną. Stebėti jį bus galima tik iš Pietų Amerikos ir Antarktidos teritorijos. Saulės užtemimo specifika yra ta, kad jo metu abu šviesuliai susijungia su vienu iš Mėnulio mazgų. Mėnulio Mazgai yra karminiai rodikliai, pabrėžiantys to, kas vyksta, lemtingumą. Saulė bus šalia Kylančio Mėnulio mazgo Jaučio ženkle, kuris parodo, kur reikia eiti ir kokius bruožus savyje išsiugdyti, o Jautis yra praktiškas, užsispyręs ir protingas ženklas. Vertėtų iškelti sau realius, apčiuopiamus tikslus. Jūsų tikslai turėtų būti kuo aiškesni ir konkretesni.

Saulės užtemimas Jaučio ženkle palies klausimus, susijusius su asmeniniais finansais, vertybėmis, fiziniais ir materialiniais ištekliais, savigarba, saugumo siekiu, pasipriešinimu pokyčiams, fiziniu, psichiniu, mentaliniu komfortu. Šis užtemimas yra apie naują pradžią visais šiais klausimais.

 

Nina Kolesnikovienė, 2022