2020 metų pabaigai. Žiemos saulėgrįžos misterija

 

„Mitologijos tyrinėtoja Pranė Dundulienė savo knygoje „Lietuvių liaudies kosmologija“ (1988) aiškina, kad Saulė pradžioje buvo laikoma didžiąja dangaus ugnimi, žibintu, vėliau – dievybe, o dar vėliau – dangaus dievų motina, keliaujančia dangumi savo keturračiu vežimu, pakinkytu pora baltų stebuklingų žirgų. Ji su savo žirgais gyvenanti danguje arba vandenyje, paprastai esančiame vakaruose. Tie dvyniai žirgai – tai dievų sūneliai, atitinkantys graikų dioskūrus, o indoeuropiečiams buvę dieviškosios Saulės simboliu.“ A.Ilgevičienė „Pirminės šventės.“

„Savo esme grynasis In – tai pasyvioji dalis, o Jan – aktyvioji. Šviesos neskleidžiantis, bet Saulės apšviestas Mėnulis yra pasyvus. Šviečianti Saulė yra aktyviausias objektas savo sistemoje, suteikiantis sąlygas gyvybei atsirasti ir gyventi. Visa tai žinant logiška Mėnulį sieti su moteriška, o Saulę – su vyriška energija ar dievybe.“ A.Ilgevičienė „Pirminės šventės.“

 

Taigi, šiomis dienomis (gruodžio 20-23 d.) stoja Žiemos saulėgrįža, kuomet Saulė kelioms paroms lyg sustoja savo kelyje. Po šio sustojimo diena pradės ilgėti, o naktis trumpėti. Žiemos saulėgrįža siejama su Saulės perėjimo į Ožiaragį momentu, šiais metais tai įvyks gruodžio 21 d. 12:02 Vilniaus laiku.

Nuo žilos senovės žmonės tikėdavo, kad šio Saulės sustojimo metu atsivers Dangaus Vartai, vedantys į dievų pasaulius, ir gims Gelbėtojas, kuris visus išgelbės nuo tamsos ir visų įmanomų negandų. Ši akimirka, šio laukimo ir vilties jausmas užkoduotas žmonijos atmintyje. Šitaip, kiekvienais metais tuo pačiu metu kiekvieno žmogaus širdyje ima stiprėti ilgesys, bunda viltis ir žvelgdami į Dangų, mes nuoširdžiai tikimės stebuklo. Ir ateina Kalėdos, ir įvyksta stebuklas: mes švenčiame Kristaus gimimą ir Naujuosius metus – Saulė vis labiau mus apdovanoja savo šviesa ir šiluma, palaiko mūsų gyvybę… Naujieji astrologiniai metai prasideda būtent nuo žiemos saulėgrįžos, tik dabar skirtingos tautos seka skirtingus kalendorius ir švenčia Naujųjų metų atėjimą skirtingomis dienomis. Esmė nuo to nesikeičia.

Šiais metais žiemos saulėgrįža sutampa su galingų planetų susijungimu, kuris nužymi dar vieno žmonijos vystymosi ciklo pradžią – gruodžio 21 d. 20:21 Vilniaus laiku Jupiteris susijungs su Saturnu Vandenio ženkle. Taigi, planetos susijungs ir mes pradėsime kloti pamatą nematomai ateičiai, kurio kokybė, vadinasi ir pati ateitis, priklausys nuo mūsų pačių į dabartį įdedamų vertybių. Todėl stos itin atsakingas laikmetis, kuomet ateities dar nematysime, bet gebėsime matyti šią akimirką – savo veiksmą, žodį, mintį, nuoširdumą ir savo motyvus.

Su artėjančiais Naujaisiais 2021 metais!