Astrologinė 2018 m. apžvalga. Saturnas

Kilimandžara kiekvienam savo…

Svarbiausia, kad ji būtų.

Jei Jupiteris atstovauja sėkmei, galimybėms, plėtrai ir yra dovanojantis Mokytojas, tai Saturnas atvirkščiai – jis atstovauja sudrausminimui, susilaikymui, kristalizacijai ir yra apribojantis Mokytojas. Šiais metais beveik panašiu laiku šios planetos pereina į kitus Zodiako ženklus. Jupiteris spalį metams pereina į Skorpioną (žr. I dalį), o Saturnas gruodį 2,5 metams pereina į Ožiaragio zodiako ženklą. Ožiaragyje šį planeta bus nuo š. m. gruodžio 20 d. iki 2020 m. kovo 22 d., po to išeina ir vėl grįš į Ožiaragį liepos 2 d. iki liepos 17 d. Taigi, Saturnas irgi prisideda prie 2018 metų fono formavimo. Ir bendrai paėmus, Ožiaragio zodiako ženklas visus metus bus stipriai išreikštas, t. y. bus itin aktualu kaip savo viduje taip ir išorėje spręsti tai, kas susiję su šio ženklo temomis.

Saturnas – tai vienintelė planeta Saulės sistemoje, kuri aplink save turi žiedą ir tai nėra atsitiktinumas, jo esmė – apribojimuose. Jis mokina teisingai juos suprasti. Tai, ką dauguma žmonių yra įpratę traktuoti kaip apribojimus, užmetamus kitų ar visuomenės, iš tikrųjų ir dažniausiai yra vidinės prigimties. Turbūt, kad Saturnas daugiau nei kitos planetos atstovauja bei nukreipia žmogų pažinti alchemijos principą, pagal kurį mes turėtume susikoncentruoti ties vidinio darbo, suprasti, atverti ir integruoti savo viduje Saturno energiją, nes tik tada nustosime susidurti su tomis energijomis išorėje. Tad iš Saturno spaudimo gali užaugti puiki vidinė jėga. Jei statoma gynybinė siena – įtampa tik augs.

Saturnas visada lyg sustabdo laiką darbo reikalaujančiose sferose, verčia gyventi čia ir dabar, atsisukti veidu į savo nesupratimą, baimes ir kompleksus. Jis parodo kas turi būti padaryta ir išspręsta. Žmogus tikrinamas aplinkybėmis, kad išsiugdytų pasitikėjimą savimi, kad užaugintų vertybių stuburą, kad taptų savo paties gyvenimo vadovu ir po to, gal būt prisiimtų atsakomybę ir už kitus. Jis leidžia sužinoti savo realias galimybes, verčia rūpintis tuo, nuo ko žmogus vis pabėgdavo, ką vengdavo spręsti. Jis verčia sukurti save iš naujo ir veda per sunkumus, kuriuos reikia priimti ir nugalėti, tokiu būdu užsigrūdinant ir tampant brandžiu bei savarankišku. Saturnas reikalauja tvarkos, disciplinos, atsakomybės, kryptingumo, rimties, tikslumo, organizuotumo, darbštumo, profesionalumo, kantrybės, pagarbos materijai, savo ir kitų laikui, savo pareigoms ir įsipareigojimams, o taip pat vyresniesiems žmonėms ir vadovams.

Saturnas yra Ožiaragio ženklo valdovas, tad šiame ženkle jis yra stiprus ir jo savybės ir užduotys čia reiškiasi pilnai ir tiesiogiai. Dvasinėje astrologijoje Saturnas vadinamas ir yra Likimo ir Karmos valdovu, kuriam laikas yra pavaldus. Jis nešališkas ir duoda tik tai, ko žmogus nusipelnė, jis neatlaidžiauja, nedaro jokių prielaidų ir sprendžia apie žmogų pagal padarytą darbą. Taigi, aukščiau nurodytą laikotarpį, vadinasi, tame tarpe ir kitus metus, galima pavadinti skolų atidavimo laikotarpiu, nes karma – tai senos skolos arba mūsų pačių anksčiau suformuotų priežasčių pasekmės. Tad susidursime su pasekmėmis, arba su tuo, ką anksčiau pasėjome, kad pasistengtume įžvelgti kur esame dogmatiški, patikrintume ir pataisytume tai, kas įmanoma, disciplinuotume protą ir norus, išsivaduotume iš sustabarėjusių mentalinių programų, iš įvairių vidinių blokų, pasitikrintume  savo gyvenimo prasmės supratimą.

Taigi, aktualiomis tampa tikslų ir pasiekimų misterijos, vidinės ašies, arba vertybių stuburo formavimas. Į šiuos dalykus ir turėtų būti nukreiptas veiksmas.

Padės idealų buvimas gyvenime, savarankiškumas priimant sprendimus, teisingas savos atsakomybės supratimas, jos neprimetant kitiems ir neprisiimant svetimos. Kažkas sau atras dvasinius idealus ir kolektyvinius tikslus. Ožiaragis mokina askezės, aiškumo ir paprastumo.

Tokiu būdu, kitais metais per Jupiterį Skorpione turėsime dovaną – galimybę keistis ir keisti, ir tuo pačiu per Saturną Ožiaragyje – galimybę kryptingai kurti naują savo gyvenimo sistemą, užauginti vertybių stuburą, pasiekti pasirinktą tikslą. Per Saturno buvimą Šaulyje turėjo išsigryninti kryptis ir atsirasti gyvenimo idėja, dabar gi tuo pagrindu turėsime galimybę sukurti save ir savo gyvenimą, taip pat pasitikrinti ar sukurta sistema veikia, ar ji yra tvirta ir patikima, ar esame naudingi kitiems žmonėms ir visuomenei, ar sugebame juos girdėti.

Ožiaragis – aukštumų ir pasiekimų ženklas. Jo atstovai giliai ir nuo pat gimimo intuityviai jaučiasi atsakingi už savo gyvenimo pasiekimus. Todėl jo valdovas Saturnas formuoja tam reikalingas savybes. Ožiaragiai kantrūs, užsispyrę, visada pasiekia jiems reikalingą tikslą, nes moka dirbti ir kantriai laukti savo valandos. Apribojimų nugalėjimas jiems – garbės dalykas.

Ožiaragio kelias – nuosekliai ir kantriai kopti aukštyn ir pirmyn, prie Dangaus vartų…

  „Tik dirbti mokantis, tarnystės nevengiantis, atsakomybės nebijantis žmogus gali suprasti to, ką daro jis pats ir kiti, prasmę bei ją giliai vertinti, gerbdamas kitų darbus, laiką, patirtį ir per gyvenimą susikurtą energiją. Yra atsakingų žmonių, kurie tiki dvasia, tačiau yra ir ja netikinčių. Tas, kuris dvasia netiki, labiau į tai, kaip jo padaryti darbai bus kitų įvertinti, orientuojasi. Jis mažiau galvoja apie žmones, o daugiau apie priemones tikslui pasiekti, todėl dažnai tomis priemonėmis tampa žmonės. Yra tarp jų norinčiųjų pelnyti šlovę kitų rankomis, todėl juos visaip išnaudoja, iš aukšto į visus žvelgdami. Šitokie žmonės prasmę mato tokiuose dalykuose kaip valdžia, įtaka, turtai, pripažinimas ir manipuliuoja Šaulio idealais. Dvasia tikintysis aukštesnę prasmę savo darbuose norėtų surasti, todėl mokosi dirbti kiek galėdamas geriau. Ne dėl įvertinimo jis tai daro, o dėl to, kad atsakomybę savo sielai, vedliams ir kitiems žmonėms jaučia. Dirbdamas vis gilesnę savo darbo prasmę suvokia, todėl nebegali nieko daryti atmestinai. Dirbant su įvairiais kolektyvais, jam atsiveria kolektyvinės sąmonės platumos. Toks sužino savo Paskirtį ir ją ima vykdyti, juo patikėjusius žmones paskui save vesdamas.“ Antropoteosofija, III tomas, 42 psl.

Simboliai: jūrų ožys, kalnų ožys, vienaragis, ragas, spiralė

Organai: griaučiai, kaulai, dantys, keliai. Klausos organai. Trigubo apširdytojo meridianas.

Kategoriškos dogmos gali virsti ligomis.

Ligos: Artritas, kelio sąnarių uždegimas, stuburo problemos. Chroniškos ligos. Chroniškas nesupratimas, kitų negirdėjimas.

Prieš tai Saturnas Ožiaragyje buvo nuo 1988 m. vasario 14 d. iki 1991 m. vasario 6 d.